O ZUP-u, ustavni pravici do vode in uresničevanju urbanih projektov z javno-zasebnim partnerstvom

Objavljeno: 24. 5. 2017

Letošnji Dnevi javnega prava 2017 bodo osvetlili področja prava in managementa v javnem sektorju. Predstavile se bodo aktualne teme in vprašanja, ki so prisotna na tem področju. V ospredju bodo predvsem Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), ustavna pravica do vode in njen vpliv na zakonodajo ter vprašanje uresničevanja urbanih projektov z javno-zasebnim partnerstvom.

Na prvi od dveh vzporednih sekcij bodo obravnavana aktualna vprašanja upravnega postopka, torej predvsem tista, ki jih je v splošnem in posebnih upravnih postopkih prinesel razvoj pravne znanosti in sodne prakse.

Eno takih aktualnih vprašanj so denimo procesne predpostavke. Ta v procesnem pravu zagotavljajo ekonomičnost postopka, a povzroča njihovo nepremišljeno širjenje v konkretnih upravnih zadevah nasprotne učinke. Formalni preizkus se tako približuje vsebinskemu, kar postavlja pod vprašaj osnovne procesne pravice strank in celoten ugotovitveni ter dokazni postopek. Nekritično postavljanje formalnih zahtev ustvarja idealno podlago za (tudi upravičene) pomisleke o zbirokratiziranosti uprave, za katero je forma pomembnejša kot vsebina.

Druga aktualna tema je pravni interes kot pogoj za stransko udeležbo v upravnem postopku, o njej pa bo govoril višji sodnik svetnik na Upravnem sodišču v Ljubljani Andrej Kmecl. Kdo, pod kakšnimi pogoji in še zlasti v kakem obsegu se lahko udeležuje »tujega« upravnega postopka? Pravna ureditev je na videz jasna, vendar je od presoje teh vprašanj vse večkrat odvisna odločitev o zakonitosti upravnih odločb. Pri tem že dolgo ne gre več zgolj za skoraj folklorne primere »prijaznega soseda« proti investitorju prizidka k družinski hiši, temveč vse večkrat za posameznike, ki skušajo s svojo udeležbo v postopku zaščititi svoje interese proti ekonomsko bistveno močnejši stranki in nadomestiti – po njihovem mnenju – pomanjkljivo aktivnost države. Pri tem se odpirajo temeljna vprašanja, kot je razmejitev med javnim in zasebnim interesom, v zadnjih letih pa so bila taka in podobna vprašanja večkrat tudi predmet odločanja Ustavnega sodišča RS.

O ustavni pravici do vode bodo govorili dr. Franc Grad, dr. Igor Kaučič, dr. Lojze Ude in dr. Senko Pličanič. Slednji se bo denimo spraševal, ali bo vodooskrba po vključitvi pravice do pitne vode v Ustavo RS državna in neprofitna. Da bi odgovorili na to vprašanje, je treba najprej opredeliti pravno naravo pravice do pitne vode in analizirati določbo drugega odstavka, ki določa, da so vodni viri javno dobro (v upravljanju države). Ključna je tudi določba tretjega odstavka 70. člena Ustave RS, ki določa, da vodni viri, ki služijo oskrbi s pitno vodo, niso tržno blago, hkrati pa naslednji odstavek pravi, da zagotavlja dejavnost oskrbe s pitno vodo država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. Kaj točno to pomeni, bodo poskušali ugotoviti prisotni strokovnjaki, ni pa odgovor nikakor preprost.

Konferenca se bo zaključila s sekcijo in delavnico na temo, kako uresničevati urbane projekte z javno-zasebnim partnerstvom (JZP). Pri teh se pojavlja res ogromno vprašanj, izostanek odgovorov nanje pa povzroča premajhno izkoriščanje možnosti, ki jih JZP nudi. Ta vprašanja so denimo: kako zasebni in kako javni partner gledata na JZP? Kaj ju motivira za izvajanje projektov po tem modelu? Katere so glavne ovire in težave pri implementaciji projektov z uporabo JZP v Sloveniji? Kako izboljšati stanje na tem področju in kakšne spremembe so potrebne za večjo uspešnost projektov JZP?
Občine se pri izvajanju projektov po principu javno-zasebnega partnerstva (JZP) soočajo s sistemskimi ovirami, pomanjkanjem kadrov in znanja, prevelikimi pričakovanji na strani javnega in zasebnega partnerja itd.. Ponekod je ovira neprimerna organiziranost občinskih uprav, primanjkuje vedenja o tem, kako, s kom ter na katerih vsebinah bi se bilo smiselno osredotočiti na izpeljavo projektov po principu JZP in jih torej ne izvajati le z lastnimi sredstvi. Uspešne prakse je malo oziroma se ne promovira dovolj.

Razlogov za udeležbo na 23. Dnevih javnega prava (Pravo in management v javnem sektorju) 6. junija na Pravni fakulteti v Ljubljani torej ne manjka, saj bo praktično usmerjena, na enem mestu pa bo združila teoretike, raziskovalce in praktike.

Vljudno vabljeni!

Dogodek organizirajo tokrat prvič skupaj Inštitut za upravno pravo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Nebra, Planet GV, Tax-Fin-Lex in Uradni list Republike Slovenije.

Vir: Boštjan Koritnik, tajnik in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

AAA Zlata odličnost