Novosti novele Zakona o trošarinah

Objavljeno: 17. 11. 2021

Povezovanje carinskih in trošarinskih postopkov

Trenutna ureditev ne predvideva uskladitev informacijskih sistemov na področju trošarinskega in carinskega režima, kar pomeni, da mora izvoznik imeti dodatno potrdilo, ki dokazuje izvoz konkretnih trošarinskih izdelkov, zaradi česar imajo predvsem organi držav članic dodatne upravne stroške, kar pa ima po besedah predlagatelja za posledico predvsem več možnosti za nastanek davčnih utaj.

V skladu s predlaganimi novostmi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (»Novela ZTro-1«) omogoča uporabo postopka zunanjega tranzita po izvoznem postopku. To torej pomeni, da bodo v skladu s carinsko zakonodajo Unije trošarinski izdelki, ko bodo dani v postopek zunanjega tranzita, izgubili status unijskega blaga in bodo do iznosa iz carinskega območja Unije pod carinskim nadzorom, čeprav se bo pošiljka trošarinskih izdelkov gibala skozi več držav članic do kraja izstopa iz carinskega območja Unije. Prav tako pa bodo ti izdelki vse do izstopa iz carinskega območja Unije ustrezno zavarovani.

Novela ZTro-1 predvideva tudi novo obveznost pri uvozu, in sicer bo moral deklarant (oz. druga oseba), ki je udeležen v carinskih formalnostih, pristojnim organom v konkretni državi članici uvoza, ki bo odgovorna za sprostitev trošarinskih izdelkov v prosti promet, predložiti trošarinsko številko uvoza izdelkov. Davčni organ bo tako imel pristojnost zahtevati dokazilo, da so uvoženi trošarinski izdelki namenjeni odpremi od kraja uvoza na ozemlju Unije do prejemnika trošarinskih izdelkov na ozemlju druge države članice.

Spremljanje gibanja trošarinskih izdelkov

Spremembe, ki jih predvideva ZTro-1, uvajajo tudi novosti na področju spremljanja gibanja trošarinskih izdelkov s plačano trošarino za dobavo za komercialni namen. V zvezi s tem se uvajajo naslednji statusi trošarinskih zavezancev, ki sodelujejo pri gibanju:

  • certificirani pošiljatelj,
  • začasno certificirani pošiljatelj,
  • certificirani prejemnik trošarinskih izdelkov in
  • začasno certificirani prejemnik trošarinskih izdelkov.

Omenjenim osebam s statusom bo na podlagi odobritve prijave davčni organ omogočil obvezno uporabo računalniško podprtega sistema za nadzor nad gibanjem trošarinskih izdelkov. To bo pomenilo predvsem digitalizacijo dokumentov v zvezi s spremljanjem. V zvezi z računalniškimi postopki ter vsebino elektronskega dokumenta predlagatelj pričakuje, da bodo na ravni Unije sprejeti neposredno uporabni in zavezujoči akti.

Postopek prijave ene izmed oseb s statusom v Sloveniji naj ne bi bil zahteven in naj bi bil podoben postopku za prejemnike in pošiljatelje trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen po trenutno veljavnem Zakonu o trošarinah (»ZTro-1«).

Gibanje trošarinskih izdelkov in izgube

Z novelo ZTro-1 se tudi pripoznava delna izguba trošarinskih izdelkov, ki nastane zaradi njihove narave. Tovrstne izgube se ne štejejo za nepravilnosti, pri čemer pa bodo pragove za naravne izgube za posamezni trošarinskih izdelek določali delegirani akti Evropske unije. Do takrat pa bodo v uporabi normativne ureditve držav članic (v Republiki Sloveniji se trenutno uporablja Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov).

Hkrati v skladu z Direktivo 2020/262/EU prihaja do poenotenja postopkov v zvezi z obravnavanjem postopkov nepravilnosti (npr. zavrnitev pošiljke, ker trošarinski izdelki niso bili naročeni, manjša dostavljena količina, presežne količine …).

Vir: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, URL: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/82f00ba135d91b42fb8bf73de644adf938db6b8e57df123c9dafaac512811acc.

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti