Novemu komentarju Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na pot

Objavljeno: 27. 7. 2022

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je bil sprejet novembra 2015, je prinesel novo ureditev javnega naročanja pri nas. Že četrti zakon po vrsti na tem področju je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/2015 z dne 30. novembra 2015. Nekaj let ni bil deležen bistvenih sprememb, z izjemo novele ZJN-3A, ki je z namenom vpeljave in zagotavljanja socialno odgovornega javnega naročanja dopolnila manjše število določb.

Po šestih letih uporabe zakona sta bili v kratkem času sprejeti dve noveli. Najprej novela ZJN-3B, ki je v sistem javnega naročanja prinesla nekaj poenostavitev, novosti in uskladitev določb z dejanskim stanjem predvsem z vidika prehoda na popolnoma elektronski način javnega naročanja, še dodatno pa je povečala transparentnost. Takoj po uveljavitvi ZJN-3B pa je skupina poslancev v zakonodajni postopek vložila še predlog tretje novele, ZJN-3C. Ta je bila sprejeta relativno hitro in je novosti vnesla predvsem na področju naročanja v zdravstvu, pri nabavi medicinske opreme in medicinskih pripomočkov, da bi tako zagotovili sorazmernost cen pri nabavah v zdravstvu.

Vse tri spremembe so torej prinesle vrsto novosti. Vsaj nekatere med njimi že ali pa še bodo predstavljale precejšen izziv za uporabnike zakona – naročnike in ponudnike, pravne službe, vodstva javnih institucij in podjetij ter izvajalce. Za učinkovito in ustrezno implementacijo zakona morajo uporabniki nujno poznati namen in ozadje sprejema različnih določb, ki bodo pomembno vplivale na njihovo vsakodnevno delo, poznati morajo pravilen način njihove uporabe. Da je poznavanje namena določb bistvenega pomena pri razlagi zakona oziroma njegovih institutov je bilo tudi izhodišče novega komentarja, ki se temu posveča skozi celotno besedilo. Komentar osvetli ozadje določb, interpretira, kako se je skozi čas spreminjalo njihovo razumevanje, vključuje pa tudi najnovejšo prakso Državne revizijske komisije in sodišč, vključno s Sodiščem EU.

Predstavljeni komentar člen po členu analizira vsebino osnovnega zakona iz leta 2015 in vseh treh poznejših novel. Pri določbah, ki niso bile spremenjene, so avtorji komentar opremili z najnovejšo domačo in evropsko sodno prakso, pojasnili, kakšna je večletna praksa uporabe zakona in upoštevali odločitve Državne revizijske komisije. Enako velja tudi za določbe, ki so bile novelirane – dodatno pa pri njih pojasnjujejo tudi vzgibe za te spremembe in opozarjajo na tiste elemente, ki utegnejo odpirati več vprašanj kot ponujati odgovorov.

Oba urednika in vsi avtorji komentarja so dobri poznavalci področja in sistema javnega naročanja z večletnimi izkušnjami v praksi in v snovanju sistema. Nekateri med njimi so aktivno sodelovali tudi pri nastajanju zakona oziroma pri njegovih spremembah. Ob razlagi vseh pomembnih zakonskih sprememb in razlogov zanje, vključno z navezavami na nekatere druge predpise, posamezne določbe zakona komentirajo predvsem s praktičnega vidika. Bralci bodo z delom tako zagotovo dobili celovit pregled nad določbami, pomembnimi vsebinskimi novostmi zakona in najnovejšo sodno prakso. Pri lažjem iskanju po več kot 700 strani obsežnem delu jim bo v veliko pomoč tudi natančno in izčrpno stvarno kazalo.

Avtorja: Sašo Matas in mag.Urška Skok Klima


AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti