Novela Zakona o dohodnini, ki naj bi bila podlaga za ohranitev gospodarske aktivnosti in dvig produktivnosti

Objavljeno: 20. 10. 2021

Vlada Republike Slovenije je 6. 5. 2021 v zakonodajni postopek vložila Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, s katerim želi Vlada RS doseči administrativno razbremenitev ter razbremenitev dela z namenom pomoči gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji covid-19. Končna cilja, ki ju zasleduje zakon, pa sta po besedah vlade ohranitev gospodarske aktivnosti in dvig produktivnosti. Državni zbor RS predloga še vedno ni obravnaval.

Davčna razbremenitev dohodkov iz dela

Vlada Republike Slovenije v Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (»Novela ZDoh-2«) predlaga novo stopnjo splošne olajšave in usklajevanje olajšav ter neto letnih davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine, ki je vezana na koeficient rasti cen. Splošna olajšava bi se v skladu z Novelo ZDoh-2 dvignila za več kot polovico, in sicer na 7.500 evrov, pri čemer pa je določeno prehodno obdobje od davčnega leta 2022 do 2024. Nadalje je predlagano znižanje davčne stopnje v 5. dohodninskem razredu, s trenutnih 50 na 45 odstotkov.

Predvidena je tudi sprememba v zvezi s plačilom za poslovno uspešnost. Slednje se ne bi več obravnavalo kot del plače za poslovno uspešnost, kar med drugim pomeni, da bi bilo plačilo za poslovno uspešnost možno izplačati tudi v naravi. Hkrati pa je predlagana tudi sprememba višine neobdavčenega dela, ki bi v skladu z Novelo ZDoh-2 lahko znašal do višine 100 odstotkov povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, v primeru, če bi bilo to za zavezanca ugodneje.

Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala

V skladu z Novelo ZDoh-2 se znižuje tudi stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (to so obresti, dividende in dobički iz kapitala) za 2,5 odstotka – s 27,5 % na 25 %. Hkrati pa je predlagano krajše obdobje imetništva kapitala, po katerem se dohodnine ne plača, in sicer z 20 let imetništva na 15 let.

Prav tako pa iz Novele ZDoh-2 izhaja znižanje stopnje dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki bi po novem znašal 15 odstotkov in ne več 27,5 odstotka. Hkrati pa se znižuje odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem – s 15 na 10 odstotkov.

Z Novelo ZDoh-2 pa je predlagano tudi, da se zavezancem, ki na letni ravni dosegajo dohodke iz kapitala oz. dohodke iz oddajanja premoženja v najem, omogoči, da tovrstne dohodke vključijo v letno davčno osnovo.

Dohodnine od pokojnin

Novela Zdoh-2 predvideva tudi možnost, da se zavezancem, ki ocenijo, da bodo na letni ravni zavezani k plačilu višje oz. nižje dohodnine, omogoči, da se odločijo, ali se jim akontacija dohodnine ob izplačilu dohodka oz. na medletni ravni od dohodkov, ki jih prejemajo od delodajalca (ki ni glavni delodajalec), izračuna in plača po višji ali nižji stopnji oz. se jim sploh ne izplača.

Hkrati pa je predlagana tudi oprostitev plačila dohodnine iz naslova družinske pokojnine in dohodkov, ki so izplačani iz šolskih skladov.

Vir: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti