Nova policijska pooblastila

Objavljeno: 26. 4. 2016

Iz najnovejše Pravne prakse ...

V letu 2013 je bila sprejeta popolnoma nova sistemska zakonodaja s področja organizacije ter nalog in pooblastil policije. Prej enovit policijski zakon je bil skladno z naprednim normativnim namenom razdeljen na dva zakonska akta – Zakon o organiziranosti in delu v policiji kot organizacijski policijski predpis in Zakon o nalogah in pooblastilih policije kot procesni policijski predpis.
Zlasti drugi zakon je nekatera policijska pooblastila uredil na novo, predvsem pa veliko podrobneje, jasneje in bolj določno, kot so bila urejena v prejšnji zakonodaji.

Sredi februarja letos, torej manj kot tri leta po uveljavitvi prejšnje zakonodaje, je bil v medresorsko usklajevanje poslan predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, v katerem so predlagane spremembe ali dopolnitve 67 členov, kar pomeni – če odmislimo redakcijske popravke – več kot tretjino veljavnega zakona.

Predlagane spremembe so številne, poznavalce in nepoznavalce tega področja pa je najverjetneje začudilo, ali so po dobrih dveh letih veljavnosti popolnoma prenovljene policijske zakonodaje tolikšne dopolnitve in spremembe v resnici potrebne. Predlagana zakonska novela daje vtis, kot da bi predlog pripravljala policija sama (v demokratičnih družbah si policija sama načeloma ne piše zakonov, temveč zgolj opozori na probleme in predlaga morebitne rešitve), saj so predlagane spremembe povečini represivno naravnane.

Vir: Miroslav Žaberl, Pravna praksa, št. 15/2016.

AAA Zlata odličnost
|