Konkurenca – sredstvo za napredek?

Objavljeno: 12.04.2017

S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence naj bi se urejala nelojalna konkurenca in oblastno omejevanje učinkovite konkurence, oškodovancem pa olajšal dostop do dokazov oziroma do podatkov za uveljavljanje odškodninskega zahtevka zaradi kršitev konkurenčnega prava. Dopolnitve naj bi spodbudile oškodovance k vlaganju zahtevkov za razkritje dokazov. Pravico zahtevati razkritje podatkov imata tako oškodovanec kot tudi oškodovalec.

V drugem odstavku 62.a člena so določeni pogoji, pod katerimi se lahko zahteva razkritje podatkov, in sicer, če:
– je glede na razpoložljive dokaze izkazano, da obstaja (oziroma ne obstaja) odškodninska terjatev zaradi kršitev konkurenčnega prava v zatrjevani višini,
– so podatki relevantni zaradi dodatnega navajanja dejstev in
– so podatki podrobno opisani na podlagi dejstev in dokazov.

Stran, ki zahteva razkritje dokazov, mora torej v zadostni meri dokazati, da obstaja (oziroma ne obstaja) odškodninska terjatev. Za izvajanje nalog in pristojnosti naj bi bila odgovorna novo ustanovljena Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.

Predlog ob upoštevanju načel učinkovitosti in enakopravnosti vključuje ureditev razkritja podatkov, relevantnih za obravnavani primer, vendar ob upoštevanju varstva podatkov, ki se nanašajo na privilegirano komunikacijo. Upošteva pa tudi določitev pravice oškodovancev do popolne odškodnine zaradi kršitev konkurenčnega prava. Za spodbujanje izvensodnega reševanja sporov so s predlogom zakona določena tudi pravila v zvezi s sporazumnim reševanjem sporov, na primer z arbitražo, mediacijo ali spravo.

Novi 62.j člen določa dolžino subjektivnega zastaralnega roka za terjatev za povzročeno škodo zaradi kršitev konkurenčnega prava ter začetek zastaralnega roka. Zastaranje začne teči, ko preneha kršitev konkurenčnega prava in od takrat, ko tožnik izve ali se od njega razumno pričakuje, da je izvedel, za ravnanje kršitelja, za škodo, ki je nastala zaradi kršitev, in za kršitelja. Terjatev za povračilo škode v vsakem primeru zastara v desetih letih od nastanka škode, vendar ta rok ne začne teči, dokler kršitev konkurenčnega prava ne preneha.

S predlaganim zakonom se določajo posamezna materialnopravna in procesnopravna pravila o uveljavljanju odškodninskih zahtevkov zaradi kršitev konkurenčnega prava. Tako naj bi ugodno vplival na gospodarstvo, saj bi podjetjem olajšal dostop do dokazov, s katerim razpolagajo kršitelji, tretje osebe ali organ za varstvo konkurence, prav tako pa naj bi predlog zakona vplival na sodno varstvo ter učinkovito varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, saj naj bi olajšal dostop do podatkov, s katerimi razpolagajo kršitelji.

Vir: Uradni list RS, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.

AAA Zlata odličnost