Kdaj in zakaj je pri naročilih male vrednosti javno odpiranje ponudb smotrno izvesti 5 delovnih dni po roku za predložitev ponudb?

Objavljeno: 23. 12. 2015

Pri naročilih male vrednosti se naročniki in ponudniki srečujejo s situacijo, da je dana možnost za uveljavljanje pravnega varstva zoper razpisno dokumentacijo še 5 delovnih dni po roku za predložitev ponudb.1 

Kaj to pomeni v praksi?

Naročniki javno odpiranje ponudb v postopkih naročil male vrednosti navadno razpišejo isti dan, kot je rok za predložitev ponudb. Običajno se ponudniki, ki so oddali ponudbe, udeležijo javnega odpiranja ponudb. Skladno z javnonaročniško zakonodajo naročnik ob javnem odpiranju med drugim prebere ponudbene cene ponudnikov, ki so predložili ponudbe. Ker je v veliki večini2 merilo za izbiro ponudbe najnižja cena, so ponudniki ob predpostavki, da gre za popolne ponudbe, že ob odpiranju seznanjeni z dvema ključnima informacijama: s krogom konkurenčnih ponudnikov in s ponudbenimi cenami, to pa napotuje na zaključek, kakšna je stopnja verjetnosti za pridobitev konkretnega posla.

Če je bil naročnik pravočasno pred rokom za oddajo ponudb opozorjen na kršitve v razpisni dokumentaciji, imajo zainteresirani ponudniki ne glede na relativno nekonkretiziranost predmetnega opozorila možnost, da v primeru, če se jim glede na informacije z odpiranja ponudb nakazuje, da bi bilo za izboljšanje konkurenčnega položaja smotrno doseči razveljavitev razpisne dokumentacije in razpis novega roka za oddajo ponudb, vložijo revizijski zahtevek zoper določbe razpisne dokumentacije.

Nasvet: da bi se izognili opisani situaciji, predlagamo, da se rok javnega odpiranja razpiše po 5 delovnih dneh od roka za predložitev ponudb.

1Drugi odstavek 25. člena ZPVPJN.
2V 86,75 odstotka vseh javnih naročil pri nas v letu 2014. Vir: Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2014.

Vir: mag. Jana Habjan Piletič, univ. dipl. pravnica, JHP projektne rešitve, d. o. o.

AAA Zlata odličnost