Kandidiranje na lokalnih volitvah

Objavljeno: 24. 8. 2022

Za vsake volitve, za lokalne pa še posebej, je eno od najpomembnejših vprašanj kandidiranje. Najpomembnejšo vlogo pri kandidiranju imajo v praksi politične stranke. Ta ugotovitev velja predvsem za državne volitve, vendar pa tudi – čeprav manj – za lokalne skupnosti, zlasti večje. Izbira volivcev se tudi tu omejuje predvsem na izbiro med političnimi strankami.

Vsekakor pa je vloga političnih strank manjša, osebnost kandidata pa pomembnejša v manjših lokalnih skupnostih. Prav tako je odvisna tudi od načina razdelitve mandatov, kajti vloga posameznika je navadno pomembnejša v večinskem sistemu kot v proporcionalnem. Toda zaradi posebnosti odnosov v lokalnih skupnostih na splošno velja, da imajo neodvisni kandidati mnogo večje možnosti na lokalnih volitvah kot pa na državnih. Zlasti velja to za osebnosti, ki so si s svojim delovanjem v lokalni samoupravi pridobile ugled med prebivalci lokalne skupnosti.

Določbe o kandidiranju v Zakonu o lokalnih volitvah so prilagojene različnim volilnim sistemom, ki jih predvideva zakon. Kandidate in liste kandidatov lahko določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Kandidate za člane občinskega sveta – predstavnike italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti določijo volivci – pripadniki narodne skupnosti. Kandidate za člane občinskega sveta – predstavnike romske skupnosti pa določijo volivci – pripadniki te skupnosti, pa tudi organ društvene organizacije Romov v občini.

Vsaka politična stranka v občini lahko določi kandidate oziroma liste kandidatov za člane občinskega sveta v vsaki volilni enoti. Kandidate oziroma liste kandidatov določi po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov oziroma list kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate oziroma liste kandidatov določijo s tajnim glasovanjem. Kandidatura oziroma lista kandidatov politične stranke mora imeti tudi ustrezno podporo volivcev. Volivci lahko določajo kandidate in liste kandidatov s podpisovanjem.

Vir: Lokalne volitve 2022, uvodna pojasnila in komentar k Zakonu o lokalnih volitvah ter povezani predpisi, str. 23 in 24.
AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti