Kako voditi uspešen letni pogovor?

Objavljeno: 11. 11. 2015

Nekaj zadnjih raziskav kaže na soodvisnost med zavzetostjo, pripadnostjo zaposlenih, njihovo učinkovitostjo in primernim vodenjem. Raziskava Profiles International je pokazala, da vodstveno karizmo odlikujejo posebni vedenjski modeli, ki vodjem omogočajo, da vodijo zaposlene k večji zavzetosti in produktivnosti. Zaposleni so v tej raziskavi tudi ocenili, da je karizmatičen vodja tisti, ki »jasno komunicira z menoj in me posluša, si vzame čas pri razvijanju mojih talentov in me ustrezno motivira«.

Druga raziskava, izvedel jo je Gallupov inštitut, pa je pokazala, da je v Sloveniji le 15 odstotkov zaposlenih zavzetih za svoje delo, torej takih, da so gonilo motivacije in razvoja podjetja. 70 odstotkov jih je nezavzetih in kar 15 odstotkov aktivno nezainteresiranih za delo. Najpomembnejšo vlogo pri zavzetosti pa imajo prav vodje, ki s svojim vodenjem skrbijo za zadovoljstvo in razvoj sodelavcev ali pač ne.

Na zadovoljstvo sodelavcev najbolj vplivajo odnosi – odnos med vodjem in sodelavcem, odnosi v ožjih delovnih okoljih in nenazadnje tudi odnosi širše v podjetju. Ključ za učinkovito vodenje je uspešen letni pogovor s sodelavcem, na katerem se vodja in sodelavec pogovorita o preteklem delu in ravnanjih, pogledata sedanje priložnosti in ovire ter določita delo in ravnanje v prihodnjem obdobju, vse z namenom izboljšati uspešnost posameznega sodelavca, saj se s tem poveča tudi uspešnost podjetja.

Vplivov letnega pogovora je še veliko več, od izboljšanja in krepitve medsebojnih odnosov, izboljšanja komuniciranja, povečanja produktivnosti, vzpostavitve in poglobitve zaupanja do dodatnega motiviranja in spodbujanja, izmenjave zamisli, prepoznavanja potencialov …

Obveznost izvedbe letnega pogovora je predpisana v javni upravi, za javna podjetja in institucije je to dano priporočilo, v zasebnem sektorju pa se zanj odločajo na podlagi pozitivnih izkušenj in priporočil.
 
Več uporabnega znanja o letnem pogovoru, ocenjevanju zaposlenih, komunikacijskih veščinah ter vodenju sebe in sodelavcev boste pridobili na delavnici 17. novembra 2015.

 

Vir: Metka Lampe, poslovna trenerka in coachinja

AAA Zlata odličnost