Kako pogosti sta v tujini 13. in 14. plača?

Objavljeno: 15. 12. 2021

Kaj pomenita 13. in 14. plača

Trinajsta in ponekod štirinajsta plača načeloma predstavljata dodatek k dvanajstim mesečnim plačam. Pogosto, a ne nujno, je »dodatna« plača izplačana v višini ene izmed prej izplačanih plač. Poudariti je treba, da trinajsta plača ne predstavlja povsod le običajnega dodatka, temveč ima ponekod tudi specifičen namen.

Ali je izplačilo 13. plače obvezno?

V nekaterih državah je izplačilo trinajste plače za delodajalca zakonita obveznost. V Evropi so to denimo Grčija (13. in 14. plača, izplačani v času velikonočnih praznikov ter ob koncu leta), Italija (izplačana ob koncu leta), Portugalska (13. in 14. plača, izplačani ob koncu leta) in Španija (13. in 14. plača, izplačani ob koncu leta), drugod po svetu pa Indonezija (13. plača, izplačana pred ramadanom), Filipini (13. plača izplačana ob koncu leta ali v več delih – poleti in ob koncu leta), Brazilija (13. plača, ki je navadno deljena, prvi del izplačan med februarjem in novembrom ter decembra) in Mehika (13. plača, izplačana ob koncu leta). V navedenih državah je takšna obveznost predvidena z lokalno delovnopravno zakonodajo, katere kršitev ima za delodajalca neposredno negativne pravne posledice.

Hkrati pa obstajajo tudi države, v katerih je izplačilo trinajste plače postal poslovni običaj, ki je del številnih pogodb o zaposlitvi ter kolektivnih in panožnih pogodb. V teh državah ima lahko neizplačilo trinajste plače velike negativne posledice na ohranjanje zaposlenih v podjetju, saj je postalo neke vrste običajno pričakovanje. Države s takšnim poslovnim okoljem so naslednje: Francija (13. plača, določena s panožnimi pogodbami, izplačana ob koncu leta), Nemčija (13. plača, izplačana ob koncu leta), Japonska (13. plača, izplačana junija, ter 14. plača, izplačana ob koncu leta), Kitajska (13. plača, izplačana ob lunarnem novem letu ali v času spomladanskih počitnic) in Singapur (13. plača, izplačana ob koncu leta ali ob lunarnem novem letu).

Načini izračunavanja 13. plače

V določenih državah se 13. plača šteje kot dodatna plača (npr. Filipini), ki je ekvivalent mesečni plači tega koledarskega leta, pri čemer se upošteva le znesek plače brez dodatkov in drugih morebitnih denarnih beneficij. Medtem ko npr. v Italiji in Braziliji trinajsto plačo štejejo kot del letne plače, ki je izračunan po formuli, v skladu s katero znesek letne plače delijo s 13 in tako dobijo višino trinajste plače. Nadalje, denimo v Indiji trinajsto plačo štejejo kot bonus v obliki določenega odstotka letne plače. Nekoliko drugačen pristop pa so ubrali v Argentini, kjer delavci prejmejo trinajsto plačo v dveh delih – prvi del je izplačan v juniju, drugi pa v decembru. Višina vsakega izmed delov znaša polovico najvišje mesečne plače, ki je bila izplačana pred izplačilom dela trinajste plače v konkretnem koledarskem letu.

 Vir: Haines S., What Is 13th or 14th Month Pay & How To Calculate It, URL: https://www.omnipresent.com/resources/what-is-13th-or-14th-month-pay-and-how-do-i-calculate-it.

AAA Zlata odličnost
|