Kako odmeriti sorazmerni del letnega dopusta, ko ni določen datum izteka pogodbe o zaposlitvi?

Objavljeno: 2. 3. 2016

S težavami pri odmeri sorazmernega dela letnega dopusta, ko datum izteka pogodbe o zaposlitvi ni določen, se delodajalci srečujejo na primer pri pogodbah o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca. Pri teh pogodbah ni določen datum izteka pogodbe, saj delodajalec ne ve, kdaj se bo delavec, ki je začasno odsoten, vrnil na delo.

Ker datum izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas (torej datum prenehanja delovnega razmerja) ni znan, delodajalec v tej pogodbi ne more navesti, koliko dni sorazmernega dela letnega dopusta pripada delavcu. Natančnega oziroma končnega števila dni letnega dopusta tudi ne more preračunati in navesti v obvestilu o odmeri letnega dopusta, saj za delavca ne ve, kdaj mu bo prenehalo delovno razmerje oziroma koliko mesecev v koledarskem letu bo v resnici delal. To bo jasno šele, ko bo začasno odsotni delavec sporočil, da se vrača na delo. Zato mora v takih primerih delodajalec začasno odsotnega delavca prositi, naj mu pravočasno sporoči, kdaj se vrača na delo.

Delodajalec mora tako v obvestilu o odmeri letnega dopusta za delavca s pogodbo o zaposlitvi za določen čas odmeriti celoten letni dopust, kot da bo delavec pri njem zaposlen celotno koledarsko leto, pri tem pa mora v obvestilu še navesti, da delavcu pripada le sorazmerni del letnega dopusta, in sicer za vsak dopolnjen mesec zaposlitve 1/12.
Ko bo začasno odsotni delavec sporočil, katerega dne se vrača nazaj na delo, pa bo delodajalec delavcu, ki nadomešča začasno odsotnega delavca – da se izogne morebitnim sporom – lahko izdal še eno obvestilo: v njem ga bo obvestil, kdaj mu bo zaradi vrnitve začasno odsotnega delavca na delo prenehalo delovno razmerje in koliko sorazmernega dela letnega dopusta mu pripada.

Delodajalec tudi ne sme pozabiti, da mora že v skladu s peto alinejo prvega odstavka 31. člena ZDR-1 v pogodbi o zaposlitvi določiti način izrabe letnega dopusta. Delavec in delodajalec se lahko dogovorita, da delavec izrabi določeno število dni letnega dopusta po izteku vsakega meseca dela posebej ali pa da dopust izrabi strnjeno, vsekakor pa ga mora izrabiti pred prenehanjem delovnega razmerja. Če pogodba o zaposlitvi traja daljše obdobje, izrablja delavec letni dopust v skladu z letnim razporedom delovnega časa in v dogovoru z delodajalcem.

Več o letnem dopustu in regresu si lahko preberete v novem priročniku mag. Nine Scortegagna Kavčnik Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu.


Vir: Nina Scortegagna Kavčnik: Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu

AAA Zlata odličnost
|