Kaj vse prinaša novela ZGD-1I?

Objavljeno: 28. 10. 2016

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki ga je državni zbor sprejel 13. julija 2015, prinaša veliko sprememb.

Zakonodajalec je pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona sledil ciljem uskladitve slovenskega pravnega reda z direktivo 2013/34/EU in ureditvi izvajanja uredbe 1126/2008/ES, poleg tega je nadgradil omejitev ustanavljanja gospodarskih družb tudi za subjekte z nepoštenimi poslovnimi praksami, s preprečitvijo veriženja podjetij za dosego nepodjetniških ciljev, z izboljšavo korporativnega upravljanja v družbah in izboljšavo koncernskega prava za zaščito manjšinskih delničarjev in upnikov, prenovil pa je tudi kazenske določbe.

Z novelo ZGD-I, ki je začela veljati 8. avgusta 2015, se med drugim prilagaja prag za razvrščanje družb, v domači pravni red se prenašajo določbe o vsebini, obliki in obveznosti priprave konsolidiranega letnega poročila in splošna pravila za vrednotenje postavk v računovodskih izkazih, določajo se poenostavitve za mikrodružbe, dodaja se nova omejitev v zvezi z ustanavljanjem gospodarskih subjektov, dodane so določbe, ki otežujejo veriženje družb, ustanovitelju oziroma družbeniku se preprečuje, da ob ustanovitvi s posojilno pogodbo poseže v sredstva družbe, ki so namenjena poslovanju družbe, uvaja se institut notranje revizije, dodajajo se dodatne zahteve v zvezi s povezanimi osebami v okviru koncerna, na novo pa se dodajajo tudi posamezni prekrški. Zaradi sprememb in dopolnitev ZGD-1 pa so se morale opraviti tudi spremembe v Slovenskih računovodskih standardih.

Knjižno izdajo neuradnega prečiščenega besedila Zakona o gospodarskih družbah skupaj z uvodnimi pojasnili k noveli ZGD-1I si lahko zagotovite že v prednaročilu.


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah-1I, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I); Uradni list RS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti