Kaj prinaša novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev?

Objavljeno: 5. 4. 2023

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) določa pogoje za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane naloge Republike Slovenije za urejanje in zaščito trga dela. Vlada Republike Slovenije je vložila predlog novele ZZSDT-D z namenom uskladitve s poglavitnimi rešitvami sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih (ZTuj-2).

Cilji in načela predlaganega zakona

Predlagana novela vsebinsko sledi cilju sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih pri odpravi nepotrebnih administrativnih ovir in pospešitvi reševanja upravnih zadev na upravnih enotah. S tem poudarja načelo ekonomičnosti upravnega postopka.

Poglavitne rešitve predlaganega zakona

Predlagana novela uvaja dodatno kategorijo tujcev, za katere se zakon ne bo uporabljal. Izjema bo veljala za tujce, katerih delodajalci svojo dejavnost izvajajo na področjih državnega oziroma javnega sektorja, predvsem zdravstva in socialnih storitev.

Predlagana novela sledi spremembi Zakona o tujcih, ki določa, da je mogoča zamenjava delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zamenjava delodajalca ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih na podlagi soglasja za zamenjavo, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Informativni list, izdan na podlagi soglasje za zamenjavo, se vroči novemu delodajalcu, o soglasju pa ZRSZ obvesti upravno enoto in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Pri zamenjavi delodajalca ali pri zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih novela določa obveznost novega delodajalca, da mora tujec nastopiti delo najpozneje v 30 dneh od vročitve informativnega lista, izdanega na podlagi soglasja ZRSZ.

Dodana je možnost, da se tujec do izteka veljavnosti enotnega dovoljenja, izdanega za namen usposabljanja, izpopolnjevanja ali pripravništva, na podlagi novega soglasja zavoda zaposli pri istem delodajalcu. Po izteku enotnega dovoljenja za namen usposabljanja, izpopolnjevanja ali pripravništva se bo tujec lahko zaposlil pri istem delodajalcu na podlagi novega soglasja in novega enotnega dovoljenja.

Skladno z novo ureditvijo bodo imeli prosilci za azil s pravico do dostopa na trga dela možnost to pravico na slovenskem trgu uveljavljati že po treh mesecih statusa prosilca za azil, namesto po devetih mesecih. Predlagana novela s tem cilja k ustreznemu delovanju trga dela na način, ki je skladen z Direktivo 2013/33/EU o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito.

Vir: Državni zbor RS, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, 15. 3. 2023.

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti