Kaj prinaša novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1F)?

Objavljeno: 14. 10. 2015

V Uradnem listu RS, št. 54/15 z dne 20. julija 2015, je bila objavljena že šesta novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1F).

Novela prinaša več pomembnih rešitev, ki naj bi po eni strani zagotavljale učinkovito izvrševanje izrečenih kazni, zmanjšale administrativne ovire in poenostavile postopke, in to predvsem z zmanjševanjem števila upravnih zadev, pri katerih se v postopku subsidiarno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku, pri tem pa naj bi po drugi strani obdržale raven pravic obsojencev in drugače uredile posamezne postopke, ki so v praksi omogočali zlorabe.

Tako novela spreminja pogoje za prestajanje kazni zapora ob koncu tedna in zaostruje pogoje za odložitev izvršitve kazni iz zdravstvenih razlogov, saj je mogoče po novem odložiti izvršitev kazni le še v primeru, če obsojenec kazni ne more nastopiti zaradi bolnišničnega zdravljenja.

Zaradi opozoril Evropskega sodišča, povezanih s kršitvijo pravic obsojencev do učinkovitega pravnega sredstva ob prezasedenosti zaporov, novela na tem področju prinaša spremembe, ki obsojencem zagotavljajo takšno pravno sredstvo.

V celoti so razveljavljene tudi določbe, ki se nanašajo na izvrševanje uklonilnega zapora, in sicer glede na odločitev Ustavnega sodišča RS, št. U I 12/12 z dne 14. decembra 2014, ki je v postopku o prekršku razveljavilo ureditev tega instituta.

Novela je precej obsežna, saj spreminja kar dobro tretjino členov, uporabljati pa se je začela 4. avgusta 2015.

Vir: Suzana Gril

AAA Zlata odličnost