Kaj prinaša nova knjiga – Praktikum za civilno procesno pravo

Objavljeno: 18. 11. 2020

Praktikum je zbirka kratkih praktičnih – konkretnih in življenjskih – primerov v okviru izbranih tem s področij pravdnega postopka, izvršbe, sredstev zavarovanja in nepravdnega postopka. Namenjen je utrjevanju razumevanja pravnih institutov, nadgradnji teoretičnih znanj, preizkusu sposobnosti prepoznavanja medsebojnega povezovanja posameznih institutov civilnega procesnega prava ter njihovega razmerja do materialnega civilnega prava. Teoretično znanje in poznavanje zakonov samo po sebi ne koristi, če uporabnik teh znanj ne zna uporabiti na konkretnih življenjskih primerih in pri tem prepoznati vpetosti posameznih pravnih institutov v celoten sistem materialnega in procesnega civilnega prava. Izkušnje tudi dokazujejo, da si študent snov bistveno lažje predstavlja, jo bolje razume in si jo posledično bolje zapomni s pomočjo sistematične obravnave praktičnih življenjskih primerov.

Avtorji praktikuma se naslanjamo na dolgoletne izkušnje pedagoškega dela pri seminarju (v novejšem času tudi pri vajah) za civilno procesno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Že v času mojega dodiplomskega študija je tovrstne primere – sicer v precej manjšem obsegu – v seminar vključevala profesorica Dragica Wedam Lukić. Od tam tudi navdih za ta način podajanja snovi. Že leta 1993 je nato na Pravni fakulteti v soavtorstvu profesorice in mene izšel prvi Praktikum za civilno procesno pravo. Ta je – šlo je za čas, ko sodna praksa še ni bila enostavno dostopna v elektronskih bazah – sicer v večjem delu vseboval dele sodnih odločb. Skozi čas je število primerov, pa tudi tem civilnega procesnega prava, ki se pri študiju obravnavajo na ta način, stalno raslo. Cilj je bil doseči, da nabor primerov – ob ustrezni dopolnilni razlagi – omogoča sistematično in celovito obravnavo vseh tem, ki so vključene v Praktikum. S tem naj bi se presegla pretežno umetna delitev med seminarjem in predavanji, ki na eni strani temelji na domnevi, da naj bodo slednja povsem »enosmerna«, brez želje po aktivnem vključevanju študentov ter s podajo snovi zgolj ex cathedra, na drugi strani pa se seminarji žal ne izvajajo v manjših skupinah.

Praktikum je predviden predvsem kot študijsko gradivo za študente pri predmetu civilno procesno pravo (vključno z izvršilnim in nepravdnim pravom) na prvi in drugi stopnji študija prava. Način obravnave snovi (primeri brez odgovorov in vsebinskih komentarjev) predpostavlja nujnost povezave pisnega gradiva z ustrezno obravnavo pri neposrednem pedagoš­kem delu – z razčlenjevanjem pravne problematike, razpravo, opozarjanjem na možne napake ter na to, da problem ni vedno tam, kjer se zdi na prvi pogled, in usmerjanjem razmišljanja s postavljanjem (po sokratični metodi) ustreznih vprašanj in komentarjev. Praktikum pa bo lahko koristil tudi vsem pravnikom, ki želijo pri svojem delu nadgraditi, osvežiti ali preizkusiti znanje in razumevanje civilnega procesnega prava.

V praktikumu so ob primerih vključene tudi zakonske določbe (brez želje, da bi bila relevantna pravna podlaga zajeta v celoti). To naj bo v pomoč pri reševanju primerov, prav tako pa naj pokaže, da zgolj poznavanje zakonske ureditve, brez ustreznega razumevanja in sposobnosti umestitve zakonske norme v ustrezen kontekst, samo po sebi nič ne koristi. Citirani niso le členi Zakona o pravdnem postopku, pač pa tudi številnih drugih – predvsem materialnopravnih – zakonov. To je še en vidik spoznanja, da ustrezno razumevanje civilnega procesnega prava brez znanja povezovanja z materialnim civilnim pravom ni mogoče.

Vir: Galič, A., v: prof. dr. Aleš Galič (ur.), Praktikum za civilno in procesno pravo, Uradni list RS, Ljubljana, 2020.

 

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti