Kaj nam prinaša prenovljena revija Davčno-finančna praksa?

Objavljeno: 5. 4. 2022

Prenovljena revija Davčno-finančna praksa, ki bo izhajala v e-obliki, nam ponuja dve povsem novi rubriki (Ne prezrite in Blogi strokovnjakov), kjer se dotika najbolj aktualnih tem.

Primeroma je v marčevski številki revije v rubriki Ne prezrite izpostavljena tema: »Kaj nam prinaša novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)?«. Avtorica Simona Štravs v prispevku obravnava bistvene spremembe novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 39/2022, s pričetkom veljave 22. 3. 2022 in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. 1. 2022. Posledično se dotakne oprostitve plačila dohodnine za t. i. družinske pokojnine po zakonu, sprememb pri bonitetah (npr. da se akontacija dohodnine ne bo več plačevala od uporabe službenih vozil za privatni namen, če gre za t. i. električna vozila), novih olajšav (za zaposlovanje mlajših oseb od 29 let ter oseb nad 55 let ali v poklicu, za katerega na trgu primanjkuje zaposlitev, za investicije  v povezavi s t. i. digitalnim in zelenim prehodom itd.), sprememb pri donacijah, oprostitve plačila prispevkov za prvo in drugo leto začetka poslovanja podjetnikov, sprememb pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala, sprememb pri splošni davčni olajšavi, ki se sicer spreminja iz 3.500 EUR na 7.500 EUR (111. člen ZDoh-2), a je predvideno tudi njeno postopno dvigovanje vse do leta 2025, ko naj bi se splošna olajšava dvignila na 7.500 EUR. Avtorica se dotakne tudi sprememb osebnih olajšav (npr. seniorska olajšava, ki znaša 1.500 EUR ter druge osebne olajšave). Olajšave naj bi se v bodoče usklajevale tudi s koeficientom življenjskih stroškov. Spreminja se tudi najvišja davčna stopnja iz dosedanjih 50% na 45% za dohodke nad 72.000 EUR. Spremembe so sicer dobrodošle za določene kategorije zavezancev, a problem predstavlja to, da zakon velja z učinkom za nazaj in sicer od 1. 1. 2022 dalje. Prav tako s prehodnimi določbami niso rešena nekatera stanja, npr. kaj je s preveč plačanimi akontacijami dohodnine od dohodkov iz kapitala, ki so obdavčena cedularno, kako bo s popravki, vlaganjem zahtevkov za vračilo. Posledično avtorica nakazuje na težave pri operativni izvedbi v praksi.

Sledi ji še blog, ki odpira nekatera ustavno-pravna vprašanja Zakona o dohodnini, s poudarkom na spremembi ZDoh-2Z. Avtor (mag. Franc Derganc) odpira ustavno-pravna vprašanja kot so: vprašanje veljave določenih določb zakona za nazaj, vprašanje enakosti pred zakonom in predvidljivostjo v povezavi z dobrim upravljanjem države, vprašanje t. i. javne koristi in še mnoga druga. S pomočjo analize trenutnega stanja avtor ugotovi, da v Sloveniji nujno potrebujemo nekatere spremembe za izgraditev bolj poštenega davčnega sistema, npr. varuha za pravice plačnikov davkov, ki bo lahko posegal tudi v nastajanje davčnih zakonov (preko pobude na Ustavno sodišče RS). Predmetno spremembo je že predlagala tudi Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, ki je na svoji spletni strani objavila tudi Kodeks za pravice plačnikov davkov ZDSS, in sicer na naslovu: https://zdss.si/varuh-za-placnike-davkov-zdss/.

Več o reviji si lahko preberete tukaj.

 AAA Zlata odličnost
|