Gradnja čez mejo

Objavljeno: 30. 3. 2016

Sodišče lahko v skladu s tretjim odstavkom 47. člena SPZ določi lastniku nepremičnine primerno odškodnino in določi novo mejo med sosednjima nepremičninama. Sodišče lahko tako odloči le, če bi bile posledice vzpostavitve prvotnega stanja v očitnem nesorazmerju s škodo, ki jo je zaradi gradnje utrpel lastnik nepremičnine. Pri tej odločitvi mora sodišče upoštevati vse okoliščine, zlasti pa interese strank, dobrovernost graditelja in obnašanje lastnika sosednje nepremičnine.

Z odločbo o določitvi nove meje sodišče »prestavi« mejo med zemljiščema tako, da se zemljišče graditelja poveča za tisti del sosednjega zemljišča, na katerega sega gradnja. Tu gre za odstop od načela superficies solo cedit, in sicer za tako imenovano horizontalno akcesijo. Drugače kot pri vertikalni akcesiji, gradnja čez mejo ne pomeni pridobitve lastninske pravice na podlagi zakona, temveč gre za pridobitev lastninske pravice na podlagi odločbe državnega organa (v tem primeru sodišča). Lastninska pravica se pridobi s pravnomočnostjo sodne odločbe, tako da vpis v zemljiško knjigo nima konstitutivnega učinka.

Ureditev 47. člena SPZ pride v poštev le pri gradnji čez mejo. Če nekdo postavi zgradbo v celoti na tuje (tudi če je sosednje) zemljišče, velja v celoti ureditev 8. in 54. člena SPZ. Stranki se sicer še vedno lahko dogovorita o ureditvi medsebojnih razmerij na katerikoli način, vendar, če ne dosežeta soglasja, ureditev v nepravdnem postopku ni mogoča. Tako brez soglasja obeh strank ni možna določitev nove meje.
47. člen SPZ se ne uporablja za gradnje, ki so bile dokončane pred 1. januarjem 2003. Glede starejših gradenj je treba uporabiti ureditev 24. do 26. člena ZTLR (gl. tudi VSL, sklep II Cp 3744/2011, 5. 9. 2012).

Stališča strokovnjakov o teh in drugih vprašanjih boste lahko izvedeli na Stvarnopravnih dnevih 2016, ki bodo 2. in 3. junija na Pravni fakulteti v Ljubljani, dotlej pa bo izšel tudi že Stvarnopravni zakonik s komentarjem avtorjev dr. Mihe Juharta, dr. Matjaža Tratnika in dr. Renata Vrenčurja s poglobljenim pregledom aktualnih teorije in prakse.

Vir: dr. Matjaž Tratnik, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru


Posebna ponudba za bralce e-biltena

5 % popust – ob prijavi na dogodek vpišite kodo SPD16UL in priznal se vam bo 5-odstotni popust na ceno zgodnje prijave.*

* Koda za popust se izključuje z drugimi morebitnimi kodami in posebnimi popusti. Popust velja za prijave in plačila do 30. 4. 2016, po tem roku pa velja za bralce e-biltena 10-odstotni popust na ceno redne prijave (340 EUR + DDV).


Ob udeležbi na dogodku in plačilu knjige do 30. 4. 2016 velja poseben paketni popust v višini dodatnih 5 % + DDV!*
Naročila pošljite na e-naslov tanja.kuhar@uradni-list.si.

* Za plačila do 30. 4. 2016 pridobi kupec kotizacijo za dogodek in knjigo po skupni ceni 450 EUR + DDV namesto za 474,18 EUR + DDV.

AAA Zlata odličnost
|