Gradniki pametnih mest prihodnosti so na voljo že danes

Objavljeno: 15. 4. 2019

A1 Slovenija d.d. v sodelovanju z izbranimi partnerji od začetka lanskega leta slovenskim občinam omogoča izvajanje naprednih projektov, s katerimi lahko izboljšajo kakovost bivanja na območju mest in okolice, spodbujajo trajnosti razvoj, obvladujejo in znižajo obratovalne stroške ter učinkovito obvladujejo vplive na okolje.


Centraliziran pogled na delovanje mesta 


Rešitev A1 Pametno mesto občinam in mestom zagotavlja centraliziran nadzor nad vsemi relevantnimi deli javne infrastrukture, omogoča avtomatizacijo internih procesov in enostavno integracijo že obstoječih rešitev, kot so izposoja koles, upravljanje parkiranja, uporava javnega transporta in drugih.

Rešitev A1 Pametno mesto tako omogoča povezovanje vseh deležnikov v enoten ekosistem, s čimer je omogočena nemotena interakcija med občani, lokalnim gospodarstvom, turisti, obiskovalci in občino ter njenimi službami. Centralizirana platforma pametnega mesta je stičišče vseh obstoječih tehnologij in omogoča enostavno vpeljavo tehnologij prihodnosti. Platforma prav tako omogoča hrambo in dostopnost do vseh zbranih podatkov IoT-naprav, ki so lahko tako osnova za nove rešitve in izboljšave v drugih dejavnostih. 

Trajnostna energetska učinkovitost mesta in skrb za okolje

Rešitev A1 Pametno mesto občinam in mestom z uvedbo spremljanja pretočnosti in kvalifikacije vozil v realnem času omogoča optimizacijo pretočnosti prometa in načrtovanje potreb po izboljšavi infrastrukture, voznikom pa skrajša čas potovanja in iskanja parkirnega mesta. Z vzpostavitvijo merjenja kakovosti okoljskih parametrov, na primer zraka, je vzpostavljen temelj, ki omogoča transparentno komunikacijo vplivov industrije in prometa na kakovost bivanjskega okolja ter posledično dolgoročno načrtovanje ukrepov in izboljšav. 

S storitvijo upravljanja odpadkov, ki deluje na podlagi spremljanja ravni napolnjenosti zabojnikov za odpadke s senzorji, se vzpostavi sodoben sistem za učinkovitejše načrtovanje praznenja omrežja zabojnikov. Ta pristojnim službam omogoča optimizirano upravljanje omrežja zabojnikov. Tako si posamezna občina lahko prizadeva za družbo brez odpadkov (angl. Zero Waste) in zmanjša stroške praznjenja zabojnikov. 

Pametno upravljanje javne razsvetljave je pomembna komponenta pri uresničevanju ciljev za večjo energetsko učinkovitost in zmanjševanje svetlobne onesnaženpsti mest. Z njegovo uporabo lahko občina zagotavlja najbolj optimalno in racionalno razsvetljavo javnih površin, saj so svetilke opremljene s tehnologijo zaznavanja prisotnosti in hitrosti parametrov, ki se nahajajo oziroma gibljejo v neposredni bližini. 

Prihodnost mest in digitalizacija

Poleg že navedenih nekaterih primerov uporabe pa je potrebno poudariti, da rešitev A1 Pametno mesto omogoča tudi funkcionalnosti digitalnega upravljanja mestnih dovolilnic, od zaprosila, odobritve do končne uporabe pri vstopu v mestno jedro, ter tudi integracijo sistemov plačevanja storitev, vpeljave mestne kartice in številnih drugih. 

Trajnostni razvoj, stroškovna vzdržnost, transparentna komunikacija in izgradnja ekosistema, ki povezuje vse deženike na tehnološko neodvisni platformi so osnovni gradniki pametnih mest prihodnosti že danes. 

Vir: A1 Slovenija d.d.

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti