Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Objavljeno: 22. 6. 2016

Nova javno naročniška zakonodaja z namenom zmanjšanja administrativnih bremen udeležencev v postopkih oddaje javnih naročil, uvaja Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (Eurpean Single Procurement Document – ESPD). Obrazec je določen z uredbo Evropske komisije (Uredba Komisije (EU) 2016/7 z dne 5. januarja 2016) o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (Ul OJ L 3, 6.1.2016, str. 16–34). ESPD je v ZJN-3 opredeljen v 79. členu.

ESPD predstavlja lastno izjavo gospodarskega subjekta, ki sodeluje v postopkih oddaje javnih naročil in nadomešča potrdila, ki jih izdajo javni organi ali tretje osebe. ESPD razbremenjuje tudi naročnike, saj obrazec predstavlja verodostojno izjavo gospodarskega subjekta, kateri naročnik lahko verjame, vendar le do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila. Predložitev posameznih dokumentov s katerimi naročnik za posamezni gospodarski subjekt preveri izpolnjevanje določenega pogoja, naročnik praviloma zahteva pred oddajo javnega naročila samo od gospodarskega subjekta kateremu bo naročilo oddal.

Slovenska različica obrazca v elektronski obliki je objavljena na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in na spletni strani http://www.ejn.gov.si/espd. Obrazec je na razpolago naročnikom in gospodarskim subjektom.

Obrazec je sestavljen iz:

  • Dela I: Informacije o postopku oddaje javnega naročila in javnem naročniku oziroma naročniku,
  • Dela II: Informacije glede gospodarskega subjekta,
  • Dela III: Razlogi za izključitev,
  • Dela IV: Pogoji za sodelovanje in
  • Zaključka.

Naročnik ima na navedenih spletnih straneh naslednje možnosti:

  • ustvariti nov ESPD, ki ga predloži v razpisni dokumentaciji v elektronski obliki (format .xml),
  • ponovno uporabiti ESPD, ki ga je pripravil v katerem od predhodnih postopkov in prilagoditi za novo naročilo,
  • pregledati ESPD, ki ga je prejel v ponudbi in natisniti.

Na drugi strani imajo gospodarski subjekti naslednje možnosti:

  • uvoziti ESPD, ki ga je naročnik objavil v razpisni dokumentaciji in ga izpolniti, shraniti v elektronski obliki (format .xml), natisniti in ga predložiti v ponudbeni dokumentaciji,
  • ponovno uporabiti ESPD, ki ga je pripravil v katerem od predhodnih postopkov in prilagoditi za novo naročilo, natisniti in ga predložiti v ponudbeni dokumentaciji.

Ponudniki torej izpolnijo ESPD obrazec in ga natisnejo ter pošljejo naročniku skupaj s ponudbo. Ko bo uvedeno elektronsko javno naročanje v celoti, kar vključuje elektronsko oddajo ponudb, bo pošiljanje ESPD obrazca potekalo izključno elektronsko kot del ponudbene dokumentacije.

Elektronsko javno naročanje v celoti bo v Republiki Sloveniji obvezno od 1. 4. 2018.

Vir: Uroš Izlakar in Matjaž Uhan, Direktorat za javno naročanje, MJU; 2. Mednarodni kongres javnega naročanja, brošura.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti