Delodajalci, ne podcenjujte odpovedi iz poslovnega razloga

Objavljeno: 5. 8. 2015

V današnjih razmerah postaja odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, kot eden izmed zakonsko opredeljenih načinov prenehanja delovnega razmerja, vse bolj množičen pojav, čedalje bolj pomembna tema v poslovnem in zasebnem življenju ter eno najpomembnejših vprašanj delovnopravne zakonodaje.

Nemalokrat za delodajalca zagotovitev zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga predstavlja precej zahtevno nalogo, saj zanjo ne zadostuje le obstoj utemeljenega odpovednega razloga, ampak mora biti odpoved izvedena po postopku in na način, kot ga določa Zakon o delovnih razmerjih.

Pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ima lahko napačno postopanje za posledico ne le njeno razveljavitev, reintegracijo delavca v delovno razmerje in poplačilo neizplačanih plač z visokimi zamudnimi obrestmi, ampak tudi obveznost delodajalca za izplačilo odškodnine zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je dejanje, ki se ga delodajalec ne loteva redno in zahteva precejšnjo mero znanja, saj se velikokrat zgodi, da delodajalci zaradi administrativno precej zahtevnih postopkov odpuščanja, ki zahtevajo vrsto opravil, zagrešijo številne nepravilnosti, ki posledično lahko vodijo v nastanek delovnega spora. Sodna praksa kaže, da se največ težav pri odpovedi pogodb o zaposlitvi pojavlja ravno pri procesnem delu odpovedi, torej pri zakoniti izvedbi odpuščanja delavcev.

Pri založbi Uradni list je izšel priročnik avtorice mag. Nine Scortegagna Kavčnik, z naslovom Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, in je namenjen predvsem delodajalcem, ki bodo začeli s postopki odpuščanja delavcev iz poslovnega razloga.

Priročnik je strnjen prikaz načina pristopa delodajalca k postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcu in jasen prikaz sosledja korakov, ki vodijo v zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, saj v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga le dosledno upoštevanje razlogov in postopka odpovedi zagotavlja vse pogoje za njeno zakonitost, saj so ravno nedoslednost pri izvedbi postopka odpovedi je najpogostejši razlog za njeno nezakonitost.

Z analizo novejših stališč, ki so se izoblikovala v sodni praksi višjih delovnih in socialnih sodišč ter Vrhovnega sodišča, je v priročniku predstavljeno, s katerimi težavami se delodajalci pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga najpogosteje srečujejo in kakšne napake pri tem zagrešijo.

Ne gre zanemariti dejstva, da so danes delavci vedno bolj seznanjeni s pravicami, ki jim pripadajo, saj se zavedajo, da jim zakonodajalec zagotavlja relativno široko varstvo pred odpuščanjem, zato se pogosto odločijo za vložitev tožbe. Izvedbe postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi nikakor ne gre podcenjevati, že zato ne, ker je delavec v postopku šibkejša stranka in izguba zaposlitve za večino delavcev največkrat predstavlja izgubo edinega vira rednih dohodkov družine.

Za nekatere delodajalce na prvi pogled enostaven postopek odpuščanja delavcev lahko v primeru izgubljenega sodnega spora zaradi postopkovnih napak predstavlja tako velik finančni udarec, da je ogrožen obstoj celotne obratovalnice ali podjetja.
Ravno zato je pričujoči priročnik obvezen pripomoček vsakega delodajalca, ki bo odpuščal delavce.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, avtorica priročnika

AAA Zlata odličnost