Civilno medicinsko pravo

Objavljeno: 3. 1. 2018

Knjiga avtorice prof. dr. Viktorije Žnidaršič Skubic predstavlja skrbno izbrane aktualne, pereče in zanimive teme (civilnega) medicinskega prava, ki so deležne številnih razprav tako na mednarodnopravni ravni, v primerjalnopravnih ureditvah kakor tudi v Sloveniji. Knjiga je razdeljena na dva velika sklopa, pri čemer se prvih sedem poglavij nanaša na splošna medicinskopravna vprašanja, medtem ko je celotno osmo poglavje posvečeno izbranim temam.

V prvih treh poglavjih avtorica razglablja o iztočnicah medicinske etike s pravom ter s filozofskimi pogledi, čemur sledi nazoren opis zgodovinskega razvoja medicinske etike od Hamurabijevega zakonika pa vse do sodobnih kodeksov medicinske etike ter sodobnih mednarodnih in nacionalnih pravnih virov, s čimer bralec dobi vpogled v najpomembnejše pravne mejnike in vire medicinskega prava. Vse navedeno predstavlja podstat in temeljno izhodišče za razumevanje naslednjih dveh poglavij, ki sta namenjeni predstavitvi pacientovih pravic po Zakonu o pacientovih pravicah ter odškodninski odgovornosti v zdravstvu, kjer so analizirani ključni pojmi slovenske pravne ureditve. Slednje je dopolnjeno s primerjalnopravnimi prikazi iz izbranih tujih ureditev, kjer še posebej izstopa prikaz nekrivdnih odškodninskih sistemov, ter s ključno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice ali tujih sodišč, katerih vpliv je opazen tudi v slovenski zakonodaji in sodni praksi.

V posebnem delu (8. poglavje) pa se avtorica loti analize občutljivih področij medicinskega prava, pri katerih prihaja do obsežnih posegov v pacientove pravice, njegovo telesno integriteto in duševno celovitost ter osebnostne pravice. Obsežne polemike, ki jih avtorica odpira in analizira ter nato ob vključevanju primerjalnopravnih ureditev podaja tudi svoja razmišljanja, so pomembne, da se lahko zagotovi kakovostna, primerna in varna zdravstvena oskrba tudi na teh izbranih področjih medicinskega (civilnega) prava, kot so teme, povezane s pravico do svobodnega odločanja o rojstvih otrok, ter postopki transplantacije organov in tkiv. Gre namreč za dve izredno občutljivi področji človekovega življenja, kjer se prepletajo pravo, medicina in etika, še posebej, ker sodobna medicina odpira nove razsežnosti človeškega zdravja in življenja in s tem tudi vpliva na tradicionalne pravne domneve, ki v tej luči dobivajo nove poglede in razsežnosti.

Delo avtorice Viktorije Žnidaršič Skubic se nanaša na aktualno tematiko ter je napisno pregledno in strukturirano, slog je jasen, jezik je primeren in razumljiv, znanstvena metodologija ustrezna. Delo je obogateno s primeri iz sodobne sodne prakse, primerjalnopravnimi prikazi, vključuje relevantne pravne in mednarodne vire ter je podkrepljeno z ustrezno znanstveno in strokovno domačo in tujo literaturo.

Poglavja si sledijo smiselno in bralca vodijo od splošnih tem k posebnim. Delo je napisano tako, da je uporabno za vsakogar, ki se pri svojem delu srečuje z zadevno tematiko (na primer odvetniki, sodniki, sodni izvedenci, študenti prava oziroma medicine …), in tudi za naključnega laičnega uporabnika zdravstvenih storitev, saj je argumentacija avtoričinih navajanj jasna in smiselna ter podkrepljena s konkretnimi sodnimi primeri, zakonodajo in z ustreznimi citati.

Avtorica je z izbiro tem (civilnega) medicinskega prava, njihovimi predstavitvami ter polemiziranjem in uporabo ustreznih znanstvenih metod v popolnosti dosegla, da je nastalo delo, ki bo zaradi svoje aktualne vsebine zanimivo in vredno branja. Delo bo prav gotovo zanimivo tako za znanstvene, strokovne in tudi laične uporabnike, hkrati pa bo obogatilo slovensko literaturo na področju medicinskega prava, saj je to deficitarno področje, kjer je tovrstnih kakovostnih del še vedno premalo.

Knjiga Civilno medicinsko pravo izide predvidoma v mesecu januarju 2018, svoj izvod pa si lahko zagotovite že danes.

Vir: Recenzija iz knjige Civilno medicinsko pravo – izbrane teme, avtorica recenzije; izr. prof. dr. Suzana Kraljić, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti