Bo projekt odprave administrativnih ovir – novi REK-O obrazec, res zaživel s 1. 1. 2023?

Objavljeno: 27. 7. 2022

Minister za finance RS je napovedal najprej kratkoročne spremembe v obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb (normiranci, obdavčitev premoženja, razbremenitev obdavčitve plač), nato do leta 2024 temeljito davčno reformo. Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (Uradni list RS, št. 60/22) je v veljavi od 21. 5. 2022, a je Ministrstvo za finance že predlagalo njegove spremembe. REK-O obrazec in vse spremembe naj bi začele veljati s 1. 1. 2023 in ne s 1. 9. 2022.

Pravilnik na podlagi ZDavP-2 določa predložitev podatkov za namene:

  • Obračuna in plačila davčnih obveznosti po ZDoh-2;
  • Obračuna in plačila prispevkov za socialno varnost;
  • Predložitve podatkov, ki jih določa Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
  • Predložitve in dostave podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane.

S pravilnikom se določata vsebina in oblika predložitve podatkov v obračunu davčnih odtegljajev, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja, za dohodke, za katere se skladno z ZDavP-2 in ZDoh-2 izračunava akontacija dohodnine oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem.

V obračunu davčnih odtegljajev, tako kot sedaj, se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost po drugem, tretjem in četrtem odstavku 352. člena ZDavP-2 (plačniki davka po 58. členu ZDavp-2 so zavezani tudi za izračun prispevkov v obračunu davčnega odtegljaja, enako morajo izvršiti obračun prispevkov tudi zavarovanci, ki niso plačniki, samozaposleni, družbeniki, kmeti, torej drugi  zavarovanci z različnimi statusi po določilih ZPIZ-2).

Pravilnik je posegel tudi na področje Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14; v nadaljnjem besedilu: ZMEPIZ-1), konkretno na 32. člen ZMEPIZ-1. 

Posebej s pravilnikom se tako določi tudi vsebina in oblika predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov in so jih delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja.

  • Določeni so novi obrazci

Plačniki davka predložijo obračun davčnih odtegljajev v obliki in z vsebino, ki sta določeni v:

Prilogi 1 – REK-O obrazec, ki je sestavljen iz dveh delov:

  • zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev in
  • individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev po davčnem zavezancu.

Prilogi 2 – REK-1b: obrazec, ki je namenjen obračunu Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja REK.

Prilogi 3 – oblika in način dostave podatkov o vzdrževanih družinskih članih.

Osnutek navodil za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev je objavljen na spletni strani  FURS na naslovu: https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/rek_obrazci in na portalu eDavki na naslovu https://edavki.durs.si/. Upamo lahko, da glede na napovedane spremembe, ne bodo bistveno spremenjeni.

Na testnem portalu eDavki je FURS v pomoč zavezancem (pri prilagoditvi informacijskih sistemov) objavil dokument REK-O obrazec za izplačila vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami, ki jih je mogoče testirati, vendar bodite pozorni, saj gre za delovni osnutek.

Za testiranje je na voljo tudi popravljanje REK obrazcev.  

Velja opozoriti in pohvaliti hkrati, da je FURS objavil tudi dokument Kontrole na REK-O obrazcih, kjer lahko predvsem delavci s področja obračuna plač in računalničarji, ki nam bodo morali prilagoditi IT programe, preverijo bazo podatkov in izvedejo kontrole, zakaj nam npr. na e-davkih program javlja napako in ne vemo, kaj smo storili narobe.

Kaj velja reči na koncu? Pragmatično in strokovno …

Pravilnik je kratek, jedrnat, vsebina podatkov izhaja iz prilog in njihova sestava, navodila za posredovanje (torej baza podatkov, oznake, šifre) so v pristojnosti finančne uprave. Izdelan je osnutek navodil, katera si lahko ogledate na spletni strani, ki je določena s pravilnikom. Določena je tudi dolžnost in odgovornost FURS, da navodila za izpolnjevanje posodablja na način, da so spremembe vidne v navodilu. Vse teče torej v smeri in skladno z načelom ekonomičnosti postopka, transparentnosti in varovanja pravic davčnih zavezancev. Upamo in želimo lahko, da nam ne bodo nove napovedane spremembe davčne zakonodaje prinesle novih glavobolov, kajti končno je en operativni predpis sprejet in objavljen dovolj zgodaj.

Avtorica: Simona Štravs, davčna svetovalka in častna članica ZDSS, DEPS Consulting d.o.o.

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti