Ali že uporabljate E-Certis pri vodenju mednarodnih javnih naročil?

Objavljeno: 5. 11. 2018

Brezplačna aplikacija E-Certis ponudnikom in naročnikom v postopkih javnega naročanja omogoča številne funkcionalne prednosti. Poleg lažjega vodenja in sodelovanja pri javnih naročilih, E-Certis omogoča seznanitev z razlogi za izključitev ter s pogoji za sodelovanje. Aplikacija ponuja izjemno podporo vsem, ki se želijo prijaviti ali pa že sodelujejo pri javnih naročilih v državah članicah Evropske unije. Na kakšen način lahko pomaga vam?

E-Certis je brezplačna aplikacija, ki vsem sodelujočim v postopkih oddaje javnega naročila omogoča seznanitev z razlogi za izključitev ter pogoji za sodelovanje na način in v obsegu, kot so določeni v posamezni državi članici Evropske unije, prav tako pa tudi seznanitev s podatki, katera dokazila je mogoče v zvezi s posamezno zahtevo pridobiti/izdati v državi članici. Podatke o tem, kdo, kdaj, v kakšni vsebini in kako izdaja posamezna potrdila/dokazila v državah članicah Evropske unije, lahko naročniki in ponudniki pridobijo preko baze podatkov E- Certis.[1]

Naročniki lahko preko baze E-Certis pridobijo podatke, kakšna je vsebina primerljivega razloga za izključitev ali pogoja za sodelovanje v posamezni državi članici, in podatke, katero dokazilo izkazuje izpolnjevanje zahtev naročnika. Ponudniki pa se seznanijo s podatki, kakšna dokazila morajo predložiti v državi članici, kar je za slovenske ponudnike, ki nastopajo v postopkih oddaje javnih naročil v Evropski uniji, zagotovo pomemben podatek. Hkrati pa slovenski ponudnik dobi informacijo, katera dokazila mora v postopku oddaje javnega naročila predložiti ugodnejši konkurent – tuji ponudnik.

Pogosto se v praksi preskakuje z ZJN-3 jasno določen vrstni red dokazil, saj mora tuji ponudnik izkazati izpolnjevanje pogojev z dokazilom, ki ga izda pristojni organ (izpis iz registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ) v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.[2] Dokazila za tuje ponudnike si sledijo po vrstnem redu (velja za vse druge zakonsko obvezne razloge za izključitev, razen za uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami):

  • če pristojni organ v državi sedeža ponudnika ne izdaja potrdil ali če ti ne zajemajo vseh potrebnih podatkov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo,
  • če zaprisežena izjava v državi članici ali tretji državi ni predvidena, se nadomesti z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Tako naročniki kakor ponudniki se morajo zavedati, da zakon (ki je v celoti usklajen z Direktivo 2014/24/ES) jasno in nedvoumno določa vrsto in vrstni red dokazil, ki se predložijo za izkazovanje usposobljenosti. Spoštovanje načela zakonitosti, ki se upošteva tudi v pravu javnih naročil,[3] od vsakega uporabnika zakona zahteva, da ravna skladno z veljavno zakonodajo.

 Avtorica: Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica Bonorum d. o. o.

[1] Dostopno brezplačno na spletni povezavi https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.

[2] Določilo tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

[3] Glej odločitve Državne revizijske komisije št. 0818.

 

 

 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti