31. marec – rok za izdajo obvestila o odmeri letnega dopusta

Objavljeno: 16. 3. 2016

Približuje se 31. marec, dan, do katerega mora delodajalec delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Obvestilo o odmeri letnega dopusta za vsakega posameznega delavca je namenjeno temu, da so delavci pravočasno seznanjeni s tem, koliko dni dopusta jim pripada za tekoče koledarsko leto.

Način obveščanja o odmeri letnega dopusta

Delodajalec delavca o odmeri letnega dopusta lahko obvesti tudi po elektronski poti, in sicer na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in katerega uporabo nalaga delodajalec. Za obveščanje prek elektronskega poštnega naslova pa morata biti izpolnjena dva pogoja. Prvi pogoj je, da delodajalec zagotavlja delavcu službeni e-naslov. To pomeni, da mu mora zagotavljati delovanje poštnega strežnika in tudi preostalo potrebno infrastrukturo za delovanje in dostop do poštnega strežnika. Drugi pogoj za obveščanje po elektronski poti pa je, da se delavec in delodajalec dogovorita (najbolje v pogodbi o zaposlitvi), da je delavec za potrebe opravljanja dela dolžan uporabljati službeni e-poštni naslov. Šele, če bosta izpolnjena oba pogoja, bo delodajalec delavcu lahko vročal obvestila po e-pošti.

Drugače povedano, za to, da bo delodajalec delavcu lahko vročal obvestila na naslov elektronske pošte, ne zadostuje, da delavec delodajalcu sporoči svoj e-poštni naslov, niti to, da delodajalec zagotavlja delavcu e-poštni naslov prek javnih e-poštnih strežnikov (npr. gmail.com ipd.). In tudi štelo se bo, da je pisanje vročeno delavcu, ko prispe v njegov poštni nabiralnik, in ne šele, ko delavec elektronsko poštno sporočilo odpre oziroma prebere. Tudi iz teh razlogov je določeno, da mora biti med delavcem in delodajalcem dogovorjeno, da je delavec naslov elektronske pošte dolžan uporabljati pri opravljanju svojega dela. Pregledovanje elektronskega poštnega nabiralnika bo zato sodilo v obveznost delavca, ki izhaja iz delovnega razmerja, opustitev te obveznosti pa ne more iti v breme delodajalca.

Obveščanje delavcev o odmeri letnega dopusta prek oglasne deske, tako, da se na oglasno desko obesi seznam delavcev s številom dni letnega dopusta, ni dovoljeno, saj bi delodajalec s tem kršil obveznost varovanja osebnih podatkov zaposlenih.

Ker mora imeti delodajalec dokazilo o tem, da je delavcu vročil obvestilo o odmeri letnega dopusta v roku, je še vedno najpogostejše klasično osebno vročanje obvestila o odmeri letnega dopusta, pri katerem delavec delodajalcu podpiše vročilnico. Pri vročanju po elektronski poti pa nekateri delodajalci uporabijo tudi način pošiljanja s potrditvijo prejema.

Ko delodajalec krši ali opusti dolžnost o odmeri dopusta

Nekateri delodajalci delavcem ne izdajo obvestila o odmeri letnega dopusta niti do zakonsko določenega 31. marca niti kasneje. Takrat delavci ne vedo, koliko dni letnega dopusta jim pripada. Če delavec za tekoče koledarsko leto nima obvestila o odmeri letnega dopusta, to še ne pomeni, da mu pripada enako število dni letnega dopusta kot leto prej.

V primeru, ko delodajalec krši dolžnost o odmeri letnega dopusta, ima delavec pravico – ker delodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz delovnega razmerja – pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da izpolni svoje obveznosti, pri inšpektoratu za delo pa lahko vloži tudi prijavo.

Različna druga vprašanja, povezana z letnim dopustom

Čeprav bo delodajalec delavcem izdal obvestilo o odmeri letnega dopusta šele 31. marca, to ne pomeni, da delavci od januarja do dneva vročitve obvestila o odmeri letnega dopusta ne morejo izrabiti dopusta. Če pa bi želel kateri izmed delavcev že do 31. marca izrabiti ves letni dopust, mu mora delodajalec že prej izdati obvestilo o odmeri dopusta.

Končni rok delodajalca za izdajo obvestila delavcu o odmeri letnega dopusta je 31. marec. Če je ta dan dela prost dan, sobota ali nedelja, mora delodajalec delavcem, da ne bi bil v zamudi in prekršku, obvestilo izdati (vročiti) že prej, torej zadnji delovni dan pred tem dnevom.

Vprašanja pa se še naprej nizajo, se prepletajo in dopolnjujejo, tako za delavce kot za delodajalce. Kako zaposleni ve, koliko letnega dopusta mu pripada, ko delodajalec opusti svojo dolžnost obvestiti ga o odmeri letnega dopusta, ali denimo, kdaj mora delodajalec delavcu izdati obvestilo o odmeri letnega dopusta, če se delavec pri njem zaposli po 31. marcu?

Poglobljene odgovore na vprašanja, ki se postavljajo, je mogoče najti v priročniku mag. Nine Scortegagna Kavčnik Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu, zapletene primere iz prakse pa bo avtorica pojasnila tudi na seminarju s knjigo (20. aprila 2015 z začetkom ob 9. uri).

Vir: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

AAA Zlata odličnost
|