Pogodbeno pravo za nepravnike

Datum: 3. 10. 2017, 9.00–14.45
Datum: 9. 10. 2017, 9.00–14.45
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS v sodelovanju z Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani
Kotizacija: 360,00 € brez DDV

O dogodku

Dvodnevni seminar

Pogosto se srečujemo s sklepanjem pogodb, v njihovo ustrezno vsebinsko pripravo pa nismo povsem prepričani. Pogodbena razmerja imajo lahko dolgoročne posledice, zato je izrednega pomena poznavanje osnovnih sestavin, ki jih mora imeti vsaka pogodba. Že res, da je temeljno načelo pogodbenega prava, da je potrebno pogodbene dogovore spoštovati, toda vse prepogosto se zgodi, da nasprotna stranka ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti. Zaradi tega je pomembno, da se na nevarnost nepopolne izpolnitve pomisli že ob sklepanju pogodbenega razmerja in se v pogodbeni dogovor vključi nekatere izmed številnih preventivnih institutov za zavarovanje pogodbenih interesov.

Da boste v prihodnje bolj prepričani ob pripravi pogodb, vas vabimo, da se nam 3. in 9. oktobra 2017, pridružite na seminarju Pogodbeno pravo za nepravnike, ki je namenjeno vsem, ki se v praksi srečujete s sklepanjem in sestavljanjem pogodb. Poznavanje osnovnih sestavin, ki jih mora imeti vsaka pogodba je namreč izrednega pomena, prav tako pa lahko različne poslovne situacije zahtevajo sklepanje specifičnih pogodb, o čemer bomo govorili tudi na seminarju.

Se pri svojem delu srečujete s sklepanjem pogodb, v njihovo ustrezno vsebinsko pripravo pa niste prepričani? Pogodbena razmerja, v katera se vstopa v okviru poslovnega udejstvovanja, imajo lahko dolgoročne posledice, zato je izrednega pomena poznavanje osnovnih sestavin, ki jih mora imeti vsaka pogodba. Različne poslovne situacije lahko zahtevajo sklepanje specifičnih pogodb, pri katerih se mora podjetje natančno zavedati posledic, ki jih sprejme s pripravo in podpisom dokumenta.

Čeprav je temeljno načelo pogodbenega prava, da je potrebno pogodbene dogovore spoštovati, se na žalost vse prepogosto zgodi, da nasprotna stranka ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti. Zato je izjemno pomembno, da se na nevarnost nepopolne izpolnitve pomisli že ob sklepanju pogodbenega razmerja in se v pogodbeni dogovor vključi nekatere izmed številnih preventivni institutov za zavarovanje pogodbenih interesov.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vsem, ki se v praksi srečujejo s sklepanjem in sestavljanjem pogodb.

Oblikovan je za:

 • direktorje srednjih in malih podjetij ter samostojne podjetnike,
 • tržnike, prodajnike,
 • referente za izterjavo,
 • računovodje in
 • druge zaposlene, ki se v praksi srečujejo s sklepanjem in sestavljanjem pogodb.

Predavatelja

 • dr. Jaka Cepec, Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani
 • Aljaž Plesničar, Odvetniška družba Mihelj, Barbič in partnerji, o.p., d.o.o.

Program

3. oktober 2017

dr. Jaka Cepec, EF UL; Aljaž Plesničar, Odvetniška družba Mihelj, Barbič in partnerji, o.p., d.o.o.

9.00–10.45

 • Osnovni značilnosti pogodbenega prava in pogodb.
 • Temeljni elementi pogodbe kot zavezovalnega pravnega posla.
 • Kdaj je pogodba sklenjena in v kakšni obliki mora biti pogodba sklenjena.
 • Zastopanje gospodarskih subjektov.

10.45–11.00 Odmor

11.00–12.30

 • Pojem in posledice nepravilne izpolnitve pogodb (zamuda, – neizpolnitev, izpolnitev z napako).
 • Ničnost in izpodbojnost pravnih poslov.
 • Spreminjanje in dopolnjevanje pogodb.
 • Vprašanja udeležencev iz prvega sklopa predavanj.

12.30–13.15 Kosilo

13.15–14.45

 • Sodelovanje profesionalca (odvetnika) pri sklepanju pogodb – kaj mora naročnik vedeti, da lahko odvetnik pripravi učinkovito pogodbo – predstavitev s praktičnimi primeri sklepanja pogodb.
 • Temeljne značilnosti nekaterih najpogostejših pogodb (prodajna, pogodba o delu, mandatna pogodba idr.).
 • Usklajevanje pogodbenega besedila.
 • Čas za vprašanja udeležencev.

9. oktober 2017

dr. Jaka Cepec, EF UL; Aljaž Plesničar, Odvetniška družba Mihelj, Barbič in partnerji, o.p., d.o.o.

9.00–10.45

 • Pregled enostavnih institutov za zavarovanje pogodbenih obveznosti (ara, pogodbena kazen, poroštvo, zastavne pravice, deponiranje in drugo).

10.45–11.00 Odmor

11.00–12.30

 • Pregled kompleksnih institutov za zavarovanje pogodbenih obveznosti (menica, izvršnica, bančna garancija, zastava terjatev in drugo).
 • Učinkovitost institutov v primeru nespoštovanja pogodbenih dogovorov (v izvršbi in v insolvenčnih postopkih).

12.30–13.15 Kosilo

13.15–14.45

 • Alternativni načini za poplačilo neporavnanih terjatev (prodaja terjatev ali cesija, asignacija, konverzija terjatve v kapital in drugo).

Kotizacija in plačilo

360,00 € brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400031017. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.