Varno in zdravo na dogodke

Kako prepoznati, ali je bila ponudba oddana v javnem naročilu pravilno obravnavana in ovrednotena?

Datum: 7. 5. 2024, 9.00–13.30
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS, Dunajska c. 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Postopek pregleda ponudb oddanih v posameznem javnem naročilu je formaliziran postopek, določen s pravili ZJN-3. Pa vendar naročniki (pre)pogosto delajo napake pri obravnavi ponudb in njihovem vrednotenju – razvrščanju po merilu.

Razlogov za nepravilno obravnavo statusa ponudb je več, v grobem pa jih gre razvrstiti:

 • neskladnost z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z naročilom
 • neustrezno in nedopustno dopolnjevanje/spreminjanje ponudbe
 • določena merila, ki onemogočajo dejansko primerljivost ponudb

Naročniki imajo dolžnost, da pripravijo razpisno dokumentacijo, ki omogoča izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe, hkrati pa morajo skladno z zahtevami iz ZJN-3 in pravili lastne dokumentacije opraviti izbor najugodnejšega ponudnika.

Po drugi strani pa morajo biti ponudniki tisti, ki že v fazi pred rokom za oddajo ponudbe preučijo in presodijo, ali je na podlagi danih zahtev in meril mogoče oddati ponudbo v mejah pravil ZJN-3 ter zagotoviti primerljivost ponudb.

Institut preveritve in ocenitve ponudbe je zelo širok, saj dejansko sega že v fazo razpisne dokumentacije in tako od naročnika, kakor tudi ponudnika zahtev preučitev pogojev, dokazil in meril.

Na seminarju bo ob predstavitvi praktičnih primerov iz pravne prakse DKOM in izkušenj predavateljice med drugim obravnavano:

 • kako se ne sme definirati referenčnih pogojev?
 • napake pri opredelitvi kadrovskega pogoja
 • dokazila – katera so dopustna, kako mora biti opisan »enakovredno« dokazilo, še posebej, kadar se zahteva standard?
 • merilo za izbor – katera merila so sploh dopustna?
 • kdaj in kako se pravilno uteži posamezno merilo?
 • katere merila, ki se pogosto pojavljajo v praksi so »sama sebi namen«?
 • obvezna socialna merila – katera so bila kot dopustna spoznana s strani DKOM?
 • dopolnitev ponudbe – kako se izvaja v praksi?
 • kaj se lahko pozove na dopolnitev?
 • kaj sploh pomeni zahteva, da se lahko dopolni z dokazili, katerih obstoj je mogoče preveriti pred rokom za oddajo ponudbe?
 • se lahko v fazi dopolnitve nominira nova referenca?
 • se lahko v fazi dopolnitve zamenja kader?
 • ali se res mora dopustiti zamenjava podizvajalca, če prvotno nominirani ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje?
 • kaj vse so očitne napake, ki se lahko spregledajo?
 • računska napaka – ali je bianko pooblastilo za odpravo računske napake v ponudbi sploh dopustno in zadostno?
 • neobičajno nizka ponudba – primeri, ko je naročnik zakonito izločil ponudbo kot neobičajno nizko
 • točkovanje po merilu za izbor- najpogostejše napake
 • ali mora naročnik v odločitvi o oddaji poleg cene pojasniti tudi ostala merila?
 • kaj pomeni relativno vrednotenje in zakaj je pomembno?
 • ali ima ponudnik, ki je oddal nedopustno ponudbo res pravico do vpogleda v izbrano ponudbo?

Pridružite se nam na praktičnem seminarju in razpravi o ključnih vidikih preveritve, ocenitve ter  izboru najugodnejše ponudbe.

Urnik

Registracija: 8.30–9.00

Predavanje: 9.00–11.00

Odmor: 11.00–11.30

Predavanje: 11.30–13.30

Predavateljica

Milena Basta Trtnik, Bonorum d.o.o.  

je strokovnjakinja s področja javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva ter poslovanja subjektov javnega prava. Z navedenimi področji se ukvarja od leta 2005. Je dobra poznavalka delovanja javne uprave, med drugim je zaposlena kot svetovalka na Državni revizijski komisiji. Je avtorica več strokovnih člankov, soavtorica ZJN-3 in ZNKP s komentarjem, ki sta izšla pri Uradnem listu RS in izkušena predavateljica.

 

Kotizacija in plačilo

 • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

 

 

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti