Varno in zdravo na dogodke

Akademija javnih naročil (1)

 

Akademija javnih naročil je dinamičen izobraževalni program, ki vam bo omogočil pridobiti vse potrebno znanje za samozavestno in učinkovito izvajanje postopkov javnega naročanja.

Zasnovali smo jo s ciljem, da udeleženci pridobijo poglobljeno znanje in spremenijo način razmišljanja pri soočanju z izzivi na tem področju. Program obsega štiri module, pri čemer je vsak modul zaključena celota, ki se medsebojno povezuje in nadgrajuje.

Prednosti Akademije javnih naročil:

 • Celovito razumevanje pravnih pravil: Udeleženci bodo pridobili temeljito razumevanje kompleksnih pravnih pravil javnih naročil, ki so nujna za uspešno izvajanje postopkov in nastopanje v njih.
 • Spremljanje aktualnih praks: Program omogoča udeležencem, da ostanejo ažurni s spreminjajočo se prakso Državne revizijske komisije in Sodišča EU, kar je ključno za pravilno izvajanje postopkov javnih naročil.
 • Praktično usposabljanje: Udeleženci bodo imeli priložnost reševati konkretne primere iz prakse, kar jim bo omogočilo pridobiti praktične veščine in izkušnje, ključne za uspešno uporabo pridobljenega znanja v realnih situacijah.
 • Interaktivni pristop: Program omogoča interaktivno učenje, ki presega zgolj pasivno poslušanje. Udeleženci bodo sodelovali pri reševanju problemov, izmenjevali mnenja in izkušnje ter bodo tako aktivno vključeni v proces učenja.
 • Stalna podpora strokovnjaka: Prisotnost moderatorja, ki je strokovno usposobljen, zagotavlja udeležencem ustrezno vodstvo skozi izobraževanje, kar pripomore k boljšemu razumevanju snovi in lažjemu pridobivanju znanja.
 • Predavanja strokovnjakov: Udeleženci bodo imeli priložnost prisluhniti predavanjem in izkušnjam priznanih strokovnjakov s področja javnih naročil, gospodarskega prava ter civilnega prava, kar jim bo omogočilo pridobiti različne perspektive in vpoglede na obravnavane teme.
 • Gradivo in primeri iz prakse: Udeleženci bodo prejeli gradivo, vključno s primeri iz prakse (case study), kar jim bo olajšalo razumevanje teorije v praksi.
 • Izmenjava izkušenj: Priložnost za mreženje in deljenje mnenj ter izkušenj s preostalimi udeleženci bo dodatno obogatilo znanje slušateljev.

Kakšna znanja in veščine bodo udeleženci pridobili po končanem programu?

 • Samozavest pri izvajanju postopkov javnih naročil: Pridobljeno znanje in izkušnje bodo udeležencem dali večjo samozavest pri izvajanju postopkov javnih naročil, saj se bodo počutili bolj pripravljeni na izzive in odločitve, s katerimi se bodo soočali.
 • Boljše razumevanje pravnih in zakonskih zahtev: Udeleženci bodo pridobili boljše razumevanje pravnih in zakonskih zahtev, ki veljajo pri javnih naročilih, kar jim bo pomagalo pri pripravi ustrezne dokumentacije in skladnosti s predpisi.
 • Zmanjšanje tveganj in izogibanje napakam: Znanje in izkušnje, pridobljene na izobraževanju, bodo udeležencem pomagale pri zmanjšanju tveganj in izogibanju napakam pri izvajanju postopkov javnih naročil, kar lahko pripomore k boljši uspešnosti in učinkovitosti njihovega dela.
 • Možnost vpliva na procese in odločitve: Pridobljeno znanje in izkušnje bodo udeležencem dali možnost vpliva na procese in odločitve v zvezi z javnimi naročili v njihovi organizaciji, kar lahko pripomore k izboljšanju procesov in rezultatov.

Gostujoči predavatelji

Predavatelji v okviru Akademije javnih naročil so priznani strokovnjaki na področju javnih naročil, gospodarskega in civilnega prava. Njihovo znanje in izkušnje obsegajo različne vloge, saj delujejo kot profesorji, javni funkcionarji, pravni svetovalci, sodniki in odvetniki.

Moderator bo poskrbel, da bodo predavatelji podajali učno snov na razumljiv in dostopen način. Njihove razlage bodo podkrepljene z aktualnimi primeri iz prakse Državne revizijske komisije in zadnjimi sodnimi primeri, kar bo omogočilo poglobljeno razumevanje posameznih institutov. Poleg tega bodo predavatelji argumentirano predstavili svoje poglede, kar bo pripomoglo k celovitemu vpogledu v kompleksnost prava javnih naročil.

Preverjanje znanja in potrdilo

Zaključek Akademije javnih naročil vključuje preverjanje znanja, ki obsega elektronski zaključni preizkus in ustni zagovor. Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo potrdilo o uspešno zaključenem programu Akademije javnih naročil in podpisno značko, ki izkazuje njihovo usposobljenost. S tem se potrjuje, da so pridobili potrebna znanja in veščine za učinkovito izvajanje nalog s področja javnih naročil.

Program in urnik

Pridružite se Akademiji javnih naročil in postanite strokovnjak, ki suvereno obvladuje postopke  javnih naročil!

Termini izobraževanj Akademije javnih naročil

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti