Nova Uredba o zelenem javnem naročanju

Datum: 17. 1. 2018, 8.30–13.00
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 214,00 € brez DDV

O dogodku

1. januarja 2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju (Uredba o ZeJN), ki je bila septembra 2017 objavljena v Uradnem listu RS. Nova ureditev zelenega javnega naročanja, ki je bila oblikovana ob upoštevanju napredka in praks v Sloveniji ter po vzgledu drugih držav EU, prinaša precej novosti.

Po novem bo zeleno javno naročanje obvezno za 20 predmetov. Poleg predmetov, za katere je bilo zeleno javno naročanje obvezno že do sedaj, bo po novem obvezno tudi za projektiranje oziroma izvedbo gradnje cest, cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo, razsvetljavo v notranjih prostorih, grelnike vode oziroma prostorov ter hranilnike tople vode, sanitarne armature, opremo za stranišča na splakovanje in opremo za pisoarje, stenske plošče, tekstilne izdelke, kmetijske in druge proizvode ter opremo in stroje za vrtnarjenje.

Izrecne zahteve in merila za posamezne predmete, ki so bile do sedaj vključene v priloge Uredbe o ZeJN, pa niso več del uredbe, temveč bodo najkasneje 10 dni po uveljavitvi uredbe pripravljene kot priporočilo. Namesto dosedanjih zahtev bo namreč po novem Uredba o ZeJN določala cilje za posamezne predmete pri vsakokratni oddaji naročila.

Zaradi nove zasnove uredbe bo zeleno javno naročanje po uveljavitvi Uredbe o ZeJN poenostavljeno, sama ureditev pa bo omogočala prilagoditev zahtev naročila okoliščinam posameznega primera in spodbujala raznoliko prakso in inovacije.

Na seminarju bo predstavljena nova Uredba o ZeJN, vključno s priporočili oziroma primeri okoljskih zahtev in meril.

Predavateljici

  • Tatjana Orhini Valjavec, Ministrstvo za okolje in prostor in
  • Maja Marinček, Ministrstvo za javno upravo

Program

8.30–9.00 Sprejem udeležencev

9.00–11.00 Predavanje, Uredba o ZeJN
(Maja Marinček)

11.45–12.30 Odmor

11.15–13.00 Predavanje, priporočila oziroma primeri okoljskih zahtev in meril
(Tatjana Orhini Valjavec)

Kotizacija in plačilo

214,00 € brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400170118. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.