Katere spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila so dovoljene in kakšne so posledice nedovoljenih sprememb

Datum: 5. 6. 2019, 9.00–14.15
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Med izvajanjem pogodbe o izvedbi javnega naročila pogosto pride do potrebe po spremembi pogodbe. Praviloma velja, da sklenjena pogodba o izvedbi javnega naročila ne sme bistveno odstopati od vzorca pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 95. člen ZJN-3 ureja nekaj izjem, ko se lahko pogodba v času njene veljavnosti spremeni brez izvedbe kakršnegakoli novega postopka javnega naročanja, zgolj s sklenitvijo aneksa k obstoječi pogodbi. Sprememba pogodbe kljub temu, da ni dovoljena predstavlja prekršek po ZJN-3, za katerega lahko odgovarja naročnik in njegova odgovorna oseba.

Na seminarju bo odvetnica Maja Prebil iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. pojasnila, katere spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila so dovoljene in kaj morajo naročniki storiti v primeru, da sprememba ni dovoljena. Pojasnila bo, kako se izračuna vrednost dovoljene spremembe, kakšen postopek morajo naročniki uporabiti, na kaj morajo paziti izvajalci in kakšne so njihove obveznosti v zvezi s tem institutom. Iz Državne revizijske komisije bo mag. Zlata Jerman predstavila prekrškovne posledice spremembe pogodbe v nasprotju z ZJN-3 in kakšne so sankcije v primeru zadevnega prekrška.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 1. del: Dovoljene spremembe pogodbe

 • Katere spremembe so dovoljene?
 • Katere spremembe niso dovoljene?
 • Razlika med dodatnimi deli in ponovitvami podobnih gradenj
 • Finančne omejitve spremembe pogodbe

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.00 2. del: Dovoljene spremembe pogodbe

 • Način spremembe pogodbe v času njene veljavnosti
 • Objavljanje spremembe pogodbe
 • Sklepanje aneksov k pogodbi
 • Posledice spremembe pogodbe, ki niso dovoljene za izvajalce

12.00–12.30 Odmor za malico

12.30–13.45 3. del: Posledice nedovoljenih sprememb 

 • Civilnopravne in kazenskopravne posledice nedovoljenih sprememb pogodbe
 • Prekrškovna odgovornost v primeru nedovoljenih sprememb pogodbe
 • Prekrškovni postopek in sankcije v primeru nedovoljenih sprememb pogodbe

13.45–14.15 Vprašanja in razprava

PredavateljiciOdvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. 

Predavateljica Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S temi pravnimi področji se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja. Je soavtorica Priročnika za javno naročanje in soavtorica komentarja ZPVPJN, ki sta izšla pri Uradnem listu.
Zlata Jerman
Mag. Zlata Jerman, Državna revizijska komisija
 
Zlata Jerman na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil kot pooblaščena uradna oseba vodi in odloča v prekrških s področja javnega naročanja. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, v letu 2016 pa je na pravni fakulteti tudi uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslovom Organizacijski vidik centralizacije javnega naročanja. S področjem javnega naročanja se ukvarja že od vsega začetka poklicne poti, najprej v odvetniški pisarni in nato na Ministrstvu za obrambo, od leta 2006 dalje pa je zaposlena na Državni revizijski komisiji. 
 

Kotizacija in plačilo

 • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).

Sklic: 00 3400050619. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno