Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem

Avtor/ji: Borut Smrdel, Tadeja Pušnar, Sašo Matas, Maja Prebil, mag. Urška Skok Klima, stvarno kazalo: mag. Maja Koršič Potočnik, uredniki: Sašo Matas. Recenzenti: prof. dr. Miha Juhart in prof. dr. Rajko Pirnat.

Koda: 102259
Leto izdaje: 2018
Založba: Uradni list RS
Format: 17 x 24 cm
Vezava: trda
Št. strani: 328
ISBN: 978-961-204-642-2
Ocena:
Cena: 139,00 €

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (novela ZPVPJN-B) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/17, z dne 27. oktobra 2017 in prinaša pomembne spremembe.

Novela ZPVPJN-B je zakon pomembno dopolnila v več kakor 40 členih. Več novosti je zakonodajalec sprejel primarno zaradi uskladitve določb z ZJN-3, ob določbah iz Pravovarstvene direktive 2007/66/ES pa je pri urejanju izhajal tudi iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Novela zakona tako:

  • ureja informatizacijo postopka pravnega varstva z vzpostavitvijo portala eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, izbranim ponudnikom in Državno revizijsko komisijo,
  • bolj jasno ureja takse za predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek,
  • spreminja ureditev vlaganja zahtev za revizijo zaradi zaščite javnega interesa z določljivostjo razlogov za vložitev zahtevka in sodnega varstva,
  • nekoliko drugače ureja pogoje za presojo aktivne legitimacije pri vlaganju zahtevkov za revizijo in na novo ureja roke za vložitev revizijskega zahtevka,
  • z zakonsko ureditvijo občne seje zagotavlja enotnost odločanja Državne revizijske komisije,
  • primerneje in natančneje ureja ustno obravnavo, ki jo lahko skliče Državna revizijska komisija, da se pravilno in popolno ugotovi dejansko stanje,
  • zagotavlja primernejša in učinkovitejša pravna sredstva za uveljavljanje pravnega varstva po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila – namesto časovno neomejene možnosti uveljavljanja ničnosti uvaja izpodbojnost pogodbe, pri čemer daje sodniku tudi več diskrecijske pravice o odločanju o nadaljnji usodi že sklenjene pogodbe ob upoštevanju vseh objektivnih okoliščin posameznega primera.

Med avtorji komentarja so dobri poznavalci področja javnega naročanja z večletnimi izkušnjami v praksi, večina je tudi aktivno sodelovala pri nastajanju zakona in novele zakona. Ob predstavitvi vseh pomembnih zakonskih sprememb in razlogov zanje, vključno z navezavami na nekatere druge predpise, bodo posamezne določbe zakona komentirane predvsem s praktičnega vidika. Bralci bodo z delom tako zagotovo dobili celovit pregled nad določbami in pomembnimi vsebinskimi novostmi zakona.

Knjigi je dodano tudi stvarno kazalo.

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost