Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem

Avtor/ji: Borut Smrdel, Tadeja Pušnar, Sašo Matas, Maja Prebil, mag. Urška Skok Klima, stvarno kazalo: mag. Maja Koršič Potočnik, uredniki: Sašo Matas. Recenzenti: prof. dr. Miha Juhart in prof. dr. Rajko Pirnat.

Koda: 102259
Leto izdaje: 2018
Založba: Uradni list RS
Format: 17 x 24 cm
Vezava: trda
Št. strani: 328
ISBN: 978-961-204-642-2
Ocena:
Cena: 139,00 €

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (novela ZPVPJN-B) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/17, z dne 27. oktobra 2017 in prinaša pomembne spremembe.

Novela ZPVPJN-B je zakon pomembno dopolnila v več kakor 40 členih. Več novosti je zakonodajalec sprejel primarno zaradi uskladitve določb z ZJN-3, ob določbah iz Pravovarstvene direktive 2007/66/ES pa je pri urejanju izhajal tudi iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Novela zakona tako:

  • ureja informatizacijo postopka pravnega varstva z vzpostavitvijo portala eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, izbranim ponudnikom in Državno revizijsko komisijo,
  • bolj jasno ureja takse za predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek,
  • spreminja ureditev vlaganja zahtev za revizijo zaradi zaščite javnega interesa z določljivostjo razlogov za vložitev zahtevka in sodnega varstva,
  • nekoliko drugače ureja pogoje za presojo aktivne legitimacije pri vlaganju zahtevkov za revizijo in na novo ureja roke za vložitev revizijskega zahtevka,
  • z zakonsko ureditvijo občne seje zagotavlja enotnost odločanja Državne revizijske komisije,
  • primerneje in natančneje ureja ustno obravnavo, ki jo lahko skliče Državna revizijska komisija, da se pravilno in popolno ugotovi dejansko stanje,
  • zagotavlja primernejša in učinkovitejša pravna sredstva za uveljavljanje pravnega varstva po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila – namesto časovno neomejene možnosti uveljavljanja ničnosti uvaja izpodbojnost pogodbe, pri čemer daje sodniku tudi več diskrecijske pravice o odločanju o nadaljnji usodi že sklenjene pogodbe ob upoštevanju vseh objektivnih okoliščin posameznega primera.

Med avtorji komentarja so dobri poznavalci področja javnega naročanja z večletnimi izkušnjami v praksi, večina je tudi aktivno sodelovala pri nastajanju zakona in novele zakona. Ob predstavitvi vseh pomembnih zakonskih sprememb in razlogov zanje, vključno z navezavami na nekatere druge predpise, bodo posamezne določbe zakona komentirane predvsem s praktičnega vidika. Bralci bodo z delom tako zagotovo dobili celovit pregled nad določbami in pomembnimi vsebinskimi novostmi zakona.

Knjigi je dodano tudi stvarno kazalo.

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti