Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1289. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K)
1290. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B)
1291. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B)
1292. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1D)
1293. Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB)

Drugi akti

1288. Energetski zakon (EZ-2)
1294. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 (ReNPPZK24–28)
1295. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024-2029 (ReNPPND24–29)

MINISTRSTVA

1296. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju trajnostne mobilnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1297. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2024
1298. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2024

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1299. Aneks št. 18 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

OBČINE

Odranci

1300. Odlok o občinskem prazniku Občine Odranci

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

9. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru s sklepno listino in treh z njim povezanih sporazumov (MHREGP)
10. Zakon o ratifikaciji prilagoditve Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPSPUEMS)
11. Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPPUEMSHR)
12. Zakon o ratifikaciji Spremembe 39. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejete v New Yorku 13. decembra 2023 (MRSMKS-C)

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

13. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o gospodarskem sodelovanju
14. Obvestilo o začetku veljavnosti Delovnega sporazuma med Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Evropsko patentno organizacijo o sodelovanju pri poizvedbah
15. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije za Republiko Slovenijo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti