Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024

Kazalo

1290. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B), stran 3551.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. aprila 2024.
Št. 003-02-1/2024-82
Ljubljana, dne 1. maja 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH (ZAgrS-B) 
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 44/22) se v 13. členu v prvem odstavku beseda »petih« nadomesti z besedo »osmih«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(prenos deleža Republike Slovenije) 
(1) Republika Slovenija v treh letih od uveljavitve tega zakona neodplačno prenese svoj solastniški delež ali nedoločen delež na nepremičnini članov, ki je v skupni lastnini, v agrarni skupnosti na druge člane agrarne skupnosti, če tako odločitev sprejme občni zbor z večino vseh glasov.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se delež Republike Slovenije ne prenese na občino, če je članica agrarne skupnosti, pri čemer njen delež pridobijo drugi člani agrarne skupnosti v enakem deležu.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena člani agrarne skupnosti pridobijo lastninsko pravico, ki je predmet prenosa, v enakem deležu.
(4) Solastniški delež, ki je pridobljen v skladu s tem členom, ne more biti predmet razpolaganja v skladu s tretjim odstavkom 37. člena zakona.
3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/24-7/13
Ljubljana, dne 23. aprila 2024
EPA 1373-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Meira Hot 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti