Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024

Kazalo

1291. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), stran 3552.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. aprila 2024.
Št. 003-02-1/2024-79
Ljubljana, dne 1. maja 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POMOČI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC ENERGETSKE KRIZE (ZPGOPEK-B) 
1. člen
V Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22 in 15/23) se v 14.  členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se zadržana sredstva, ki jih pristojni organ zaradi pomanjkljivih podatkov, pridobljenih na podlagi tretjega do petega odstavka 16. člena tega zakona, ne more izplačati do roka iz drugega odstavka tega člena, izplačajo do 31. avgusta 2024.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen 
V 16. členu se v sedmem odstavku za besedilom »28. februarja 2024« doda besedilo »ali do roka iz četrtega odstavka 14. člena tega zakona«.
3. člen 
V 49. členu se v četrtem odstavku besedilo »10 milijonov eurov za Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo za leti 2023 in 2024« nadomesti z besedilom »10 milijonov eurov za Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2023 in 10 milijonov eurov za Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2024«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-01/24-11/15
Ljubljana, dne 23. aprila 2024
EPA 1427-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Meira Hot 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti