Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2024 z dne 3. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2024 z dne 3. 5. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1255. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi (ZMat-B)

Sklepi

1256. Sklep o prenehanju mandata poslanke

BANKA SLOVENIJE

1257. Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju ustreznega znanja in izkušenj poslovodnega ali upravnega organa serviserjev kreditov kot celote na podlagi Direktive (EU) 2021/2167
1258. Sklep o taksah v zvezi s postopki odločanja in letnih nadomestilih za opravljanje nadzora Banke Slovenije v skladu z Zakonom o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank
1259. Sklep o poročanju kreditne institucije o nedonosnih kreditih, prenesenih na kupca kreditov
1260. Sklep o poročanju kupca kreditov o nedonosnih kreditih, prenesenih na novega kupca kreditov
1261. Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1262. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 6011 – Zagorje
1263. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 6010 – Hrastnik-Trbovlje
1264. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 8005 – Murska Sobota 2

OBČINE

Borovnica

1265. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika in meril za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica
1266. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Borovnica

Brezovica

1267. Sklep o lokacijski preveritvi za počitniški objekt v EUP RJ_11 na Rakitni (ID: 4004)

Celje

1268. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Celje
1269. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnin
1270. Sklep št. 2/2024 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Kranj

1271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne

Kranjska Gora

1272. Odlok o urejanju cest in cestnega prometa v Občini Kranjska Gora
1273. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Kranjska Gora
1274. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje

Ljubljana

1275. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023

Medvode

1276. Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2023
1277. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. 1973 Medvode

Nova Gorica

1278. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023

Razkrižje

1279. Sklep Občinskega sveta Občine Razkrižje št. 032-4/2024-5, z dne 29. 4. 2024

Sodražica

1280. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2023

Straža

1281. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Štore

1282. Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2023
1283. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Štore
1284. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Tišina

1285. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina

Vipava

1286. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2023

Vrhnika

1287. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 7) – kratek postopek

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti