Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2024 z dne 29. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2024 z dne 29. 4. 2024, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1251. Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije

Odloki

1252. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027

MINISTRSTVA

1195. Pravilnik o priznavanju tujih listin za plovbo po celinskih vodah
1196. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brda-Kolovrat (2022–2031)
1197. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dole nad Idrijo (2022–2031)
1198. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jelovica (2022–2031)
1199. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jezersko (2022–2031)
1200. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Preddvor (2022–2031)
1201. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polje (2022–2031)
1202. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grosuplje (2022–2031)
1203. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrec (2022–2031)
1204. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2022–2031)
1205. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada (2022–2031)
1206. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2022–2031)
1207. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2022–2031)
1208. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mala gora (2022–2031)
1209. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mehovo (2022–2031)
1210. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto – jug (2022–2031)
1211. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pišece (2022–2031)
1212. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina (2022–2031)
1213. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nazarje (2022–2031)
1214. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec (2022–2031)
1215. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2022–2031)
1216. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Remšnik (2022–2031)
1217. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Destrnik (2022–2031)
1218. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dolinsko (2022–2031)
1219. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goriško (2022–2031)
1220. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo (2023–2032)
1221. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kanomlja (2023–2032)
1222. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2023–2032)
1223. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Besnica (2023–2032)
1224. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Selca (2023–2032)
1225. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Litija - Šmartno (2023–2032)
1226. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vače (2023–2032)
1227. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Preserje-Rakitna (2023–2032)
1228. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2023–2032)
1229. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Okroglina (2023–2032)
1230. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bloke (2023–2032)
1231. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kolpa (2023–2032)
1232. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobrepolje (2023–2032)
1233. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Adlešiči (2023–2032)
1234. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje II (2023–2032)
1235. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sevnica (2023–2032)
1236. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šmarje (2023–2032)
1237. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vransko (2023–2032)
1238. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radlje – levi breg (2023–2032)
1239. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lobnica (2023–2032)
1240. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Selnica (2023–2032)
1241. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko obrobje (2023–2032)
1242. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini II (2023–2032)
1253. Pravilnik o priznanju medpanožnih organizacij v kmetijskih sektorjih

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1243. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
1244. Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

OBČINE

Brežice

1245. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, EUP SLV-01 – jugovzhod

Horjul

1246. Odlok o razglasitvi podružnične Cerkve sv. Kancijana na Vrzdencu za kulturni spomenik

Puconci

1247. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci
1248. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Puconci
1249. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Puconci
1250. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci-1

POPRAVKI

1254. Redakcijski popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti