Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2024 z dne 29. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2024 z dne 29. 4. 2024

Kazalo

1244. Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, stran 3324.

  
Na podlagi 65. člena Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 6/15, 80/15, 6/17, 66/17, 24/19, 82/18, 15/22, 79/22 in 100/23) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje kovinske industrije
– Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z., Sekcija za kovine
in
kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
– Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost
– Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost za dejavnost proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic
D O D A T E K   Š T.   7 
h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije 
1. člen 
Spremeni se določba 18. člena Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije tako, da se glasi:
»Pisno opozorilo delavcu, da mu lahko delodajalec v primeru ponovne kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga, velja 18 mesecev od dneva vročitve delavcu.«
2. člen 
Črta se določba tretjega odstavka 26. člena Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije, ki se glasi:
»Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, skupni letni dopust delavca po zakonu in po tej kolektivni pogodbi skupaj znaša največ 33 dni oziroma 35 dni za nočnega delavca, če ni za delavca ugodneje določeno v podjetniški kolektivni pogodbi, splošnem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi.«
3. člen 
Črta se določba prvega odstavka 40. člena Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije, ki se glasi:
»Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi so v bruto zneskih.«
4. člen 
Spremeni se določba prvega odstavka 54. člena Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije tako, da se glasi:
»Višina regresa za letni dopust se določi s tarifno prilogo in se izplača najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.«
5. člen 
Vsa ostala določila Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije ostanejo nespremenjena in v veljavi še naprej.
6. člen 
Ta dodatek začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. aprila 2024
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinske industrije 
predsednik Upravnega odbora 
mag. Aleš Bizjak 
 
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine 
predsednik sekcije 
mag. Anton Zvonko Kink 
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 
predsednica 
Lidija Jerkič 
 
Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost 
predsednica 
Evelin Vesenjak 
 
Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost za dejavnost proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic 
podpredsednik 
Slavko Pungeršič 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 23. 4. 2024 izdalo potrdilo št. 02047-16/2005-2611-75 o tem, da je Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 13/15.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti