Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024

Kazalo

1296. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju trajnostne mobilnosti, stran 3630.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) minister za okolje, podnebje in energijo izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju trajnostne mobilnosti 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije, na podlagi katerih se nevladni organizaciji, ki deluje na področju trajnostne mobilnosti, podeli status nevladne organizacije v javnem interesu.
2. člen 
(podpodročja trajnostne mobilnosti) 
(1) Za namene tega pravilnika trajnostna mobilnost vključuje naslednja podpodročja:
– javni potniški promet;
– hoja;
– kolesarjenje;
– infrastruktura za alternativna goriva v prometu in raba alternativnih goriv v prometu;
– druge oblike mobilnosti, ki manj obremenjujejo okolje (deljenje avtomobila, sopotništvo ipd).
(2) Trajnostna mobilnost v skladu s tem pravilnikom ne vključuje poti za namen rekreacije ali športa. Pomembnejši dosežki na področju športa in rekreacije se ne upoštevajo kot dosežki na področju trajnostne mobilnosti.
3. člen 
(pomembnejši dosežki) 
Za pomembnejši dosežek delovanja nevladne organizacije se šteje dosežek, ki presega interese članov nevladne organizacije in je splošno koristen, nevladna organizacija pa deluje na področjih, ki so kot pomembna opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16, 90/21 in 130/22 – ZCPN), Strategiji razvoja Slovenije 2030 in Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, in iz katerih izhaja javni interes.
4. člen 
(vrste aktivnosti delovanja za izkazovanje pomembnejših dosežkov) 
Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju trajnostne mobilnosti, če izpolnjuje vsaj štiri od naslednjih kriterijev na istem ali različnih podpodročjih iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, in sicer:
1. aktivno sodeluje pri razvoju področja trajnostne mobilnosti, na katerem nevladna organizacija deluje, s tem da nevladna organizacija širi strokovno znanje z izobraževanjem, usposabljanjem, seminarji ali delavnicami in terenskimi akcijami, razvija ali izvaja programe razvoja področja oziroma prispeva k razvoju področja na drug primerljiv način;
2. izvaja promocijske aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti, pripravi in izvaja programe in projekte, namenjene ozaveščanju otrok, dijakov, študentov in odraslih o pomenu trajnostne mobilnosti;
3. spodbuja aktivnosti in dialog med pristojnimi organi in organizacijami za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju trajnostne mobilnosti, na katerem nevladna organizacija deluje;
4. aktivno sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov samoupravne lokalne skupnosti, predlaga dopolnitve ali sprejem predpisov in ukrepov ter aktivno sodeluje v postopkih javnih obravnav in posvetov na področju trajnostne mobilnosti, na katerem nevladna organizacija deluje;
5. aktivno sodeluje pri predlaganju in iskanju konkretnih izboljšav s področja trajnostne mobilnosti na terenu ter izvaja analize in raziskave na lokalni in državni ravni;
6. aktivno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na področju trajnostne mobilnosti;
7. izvaja dejavnosti na področju trajnostne mobilnosti, ki so po kakovosti ali namenu primerljive z dejavnostjo javnih zavodov, oziroma dejavnosti, ki dopolnjujejo mrežo javnih zavodov po vsebini dela ali načinu delovanja;
8. soorganizira ali izvaja srečanja za izmenjavo in prenos znanstvenih ali strokovnih spoznanj na področju trajnostne mobilnosti, v domačem ali mednarodnem prostoru (npr. konference, simpoziji, posveti, seminarji, okrogle mize);
9. izvaja strokovno svetovanje civilni družbi, javnemu sektorju ter gospodarskim subjektom na področju trajnostne mobilnosti, na katerem nevladna organizacija deluje;
10. izdaja strokovno literaturo, publikacije, študije ali druge strokovne objave v medijih na področju trajnostne mobilnosti, na katerem nevladna organizacija deluje.
5. člen 
(izkazovanje izpolnjevanja kriterijev) 
(1) Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev iz prejšnjega člena s poročiloma in programom iz drugega odstavka 8. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ter morebitnimi drugimi dokazili in listinami, s katerimi izkaže pomembnejše dosežke in rezultate svojega delovanja v javnem interesu.
(2) Pomembnejše dosežke delovanja iz prejšnjega člena nevladna organizacija izkazuje na naslednje načine:
– kriterij iz 2. in 8. točke prejšnjega člena z dokazilom o izvedenih vsaj dveh aktivnostih v letu, ki se ju je skupno udeležilo vsaj 50 ljudi;
– kriterij iz 10. točke prejšnjega člena z dokazilom o najmanj dveh objavah strokovne literature, publikacije, študije ali druge strokovne objave v medijih na področju trajnostne mobilnosti;
– kriterij iz 1., 3., 4., 5., 6., 7. in 9. točke prejšnjega člena z materialnim dokazilom o izvedenih vsaj dveh aktivnostih v zadnjih dveh letih.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2024/18
Ljubljana, dne 24. aprila 2024
EVA 2024-2570-0011
Mag. Bojan Kumer 
minister za okolje, podnebje in energijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti