Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024

Kazalo

1293. Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), stran 3555.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. aprila 2024.
Št. 003-02-1/2024-92
Ljubljana, dne 4. maja 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-AB) 
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega zakona.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(uporaba) 
Vrednosti plačnih razredov iz nove Priloge 1 zakona se prvič uporabijo pri obračunu plač za junij 2024. Do takrat se uporabljajo vrednosti plačnih razredov, določene v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22).
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/24-4/20
Ljubljana, dne 26. aprila 2024
EPA 1428-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Meira Hot 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti