Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2023 z dne 18. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2023 z dne 18. 12. 2023, Kazalo


OBČINE

Cerknica

3846. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2024
3847. Sklep o določitvi višine subvencije storitve E-oskrba v Občini Cerknica za leto 2024

Dobje

3848. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2024

Dobrna

3849. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2024
3850. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2024
3851. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna
3852. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
3853. Sklep o dopolnitvi Sklepa o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Dobrna

Dobrova-Polhov Gradec

3854. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrova
3855. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polhov Gradec
3856. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrova - Polhov Gradec
3857. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
3858. Sklep o pripravi tehnične posodobitve grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrova - Polhov Gradec

Ig

3859. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2024
3860. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig
3861. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2024

Ilirska Bistrica

3862. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Ilirska Bistrica

Jesenice

3863. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2024

Kanal ob Soči

3864. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2024
3865. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2025
3866. Letni program kulture v Občini Kanal ob Soči za leto 2024

Kostanjevica na Krki

3867. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2024
3868. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki

Krško

3869. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev prostostoječe fotonapetostne elektrarne na južnem delu Termoelektrarne Brestanica

Laško

3870. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2024
3871. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško

Lendava

3872. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava v obdobju januar–marec 2024

Loški Potok

3873. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2024
3874. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Loški Potok

Miren-Kostanjevica

3875. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024 (uskladitev z rebalansom št. 2 proračuna za leto 2023)
3876. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 857/86 k. o. 2331 VOJŠČICA
3877. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 602/2 k. o. 2318 BILJE
3878. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 857/65, 857/66 in 857/67 vse k. o. 2331 VOJŠČICA

Nova Gorica

3879. Sklep o stanovanjski najemnini

Razkrižje

3880. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2023
3881. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2023
3882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
3883. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje

Sodražica

3884. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2024
3885. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica
3886. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2024

POPRAVKI

3887. Popravek Pravilnika o vsebini vloge in obrazcu za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

28. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o donaciji nepovratnih sredstev Vlade Republike Slovenije Vladi Ukrajine za humanitarno pomoč na področju razminiranja

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

29. Obvestilo o začetku veljavnosti Sprememb 8. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča za Republiko Slovenijo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti