Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2023 z dne 18. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2023 z dne 18. 12. 2023

Kazalo

3879. Sklep o stanovanjski najemnini, stran 11622.

  
Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 21/01 in Uradni list RS, št. 114/05 in nadaljnji) je Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o stanovanjski najemnini 
I. 
S tem sklepom se določi način določitve višine:
– neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja in bivalne enote, ki so bila oddana v najem pred dnem uveljavitve tega sklepa;
– neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja ter bivalne enote, ki bodo oddana v najem po dnevu uveljavitve tega sklepa;
– tržne najemnine za tržna stanovanja, službena stanovanja, stanovanja za posebne namene ter namenska najemna stanovanja, ki bodo oddana v najem po dnevu uveljavitve tega sklepa;
– tržne najemnine za najemnike neprofitnih stanovanj, ki presegajo dohodkovni in premoženjski cenzus, določen s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem ((Uradni list RS, št. 14/04 in nadaljnji); v nadaljevanju: Pravilnik);
– tržne najemnine za najemnike neprofitnih stanovanj, ki imajo ali sprejmejo v najem večje stanovanje kot jim pripada v skladu s površinskimi normativi, določenimi s Pravilnikom.
Za nezakonito zasedene stanovanjske enote iz prejšnjega odstavka v lasti Stanovanjskega sklada MONG se določi način določitve višine uporabnine.
II. 
Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja in bivalne enote, ki so bila pred dnem uveljavitve tega sklepa oddana za neprofitno najemnino, se določi višina najemnine po Uredbi o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21), upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine, določeno v skladu z uredbo, od vrednosti stanovanja.
III. 
Za neprofitna stanovanja in bivalne enote, ki bodo v najem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa, se določi višina neprofitne najemnine na način, določen v prejšnjem členu.
IV. 
Za tržna stanovanja, službena stanovanja, stanovanja za posebne namene ter namenska najemna stanovanja (razen stanovanja na naslovu Gortanova ulica 6, Nova Gorica), ki bodo v najem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa se višina tržne najemnine določi na način iz II. točke tega sklepa, povečana za 150 %.
V. 
Če najemnik in uporabniki neprofitnih stanovanj ne izpolnjujejo več pogojev za upravičenost do neprofitnega stanovanja po 90. členu Stanovanjskega zakona, se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina na način iz prejšnjega člena.
VI. 
Če najemnik neprofitnega stanovanja v postopku dodelitve ali zamenjave sprejme večje stanovanje, kot bi mu po površinskih normativih iz Pravilnika pripadalo, se za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ, kot ga določa Pravilnik, določi tržna najemnina na način iz IV. točke tega sklepa.
Če najemnik neprofitnega stanovanja že ima v najemu večje stanovanje, kot bi mu pripadalo po površinskem normativu iz Pravilnika in ne sprejme zamenjave s stanovanjem, ki bi mu po površinskem normativu pripadalo, ali se izrecno strinja z nadaljevanjem bivanja v prevelikem stanovanju brez izvedbe predhodnega postopka zamenjave, se za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ, kot ga določa Pravilnik, določi tržna najemnina na način iz IV. točke tega sklepa.
Obračun presežka nad normativom, določen na način v prvem in drugem odstavku tega člena se uporablja za vsa najemna razmerja ter spremembe najemnih razmerij nastala po dnevu uveljavitve tega sklepa.
Za vsa stanovanja, ki niso na lokaciji Nova Gorica, Solkan ali Kromberk in ki bodo v najem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa, se za celotno stanovanjsko površino določi neprofitna najemnina na način iz II. točke tega sklepa, brez upoštevanja presežka nad normativom po Pravilniku.
VII. 
Za uporabnike stanovanjskih enot, ki stanovanje uporabljajo nezakonito (npr. kot posledica odpovedi ali izteka pogodbenega razmerja), se za čas nezakonite uporabe določi uporabnina v višini obračunane najemnine za zasedeno stanovanje po pogodbi, povečane za 150 %.
VIII. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 35280-0001/2015-13 z dne 6. septembra 2021.
IX. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35280-1/2015-17
Nova Gorica, dne 5. decembra 2023
Predsednik 
Hinko Gajšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti