Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

794. Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe
795. Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe

MINISTRSTVA

796. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvrševanju vzgojnih ukrepov
797. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu
798. Odredba o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovnjak/strokovnjakinja za inštalacije v pametnih stavbah
799. Odredba o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Izvajalec/izvajalka ročne limfne drenaže v kozmetiki in velnesu
800. Odredba o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Velnes maser/maserka
801. Odredba o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Aromaterapevt/aromaterapevtka v velneški dejavnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

802. Obvestilo o ukinitvi monografije holekalciferol koncentrat, disperzibilen v vodi (0598), iz Evropske farmakopeje

OBČINE

Brežice

803. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dravograd

804. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2021
805. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ig

806. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2021
807. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 1/2021

Kamnik

808. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021

Metlika

809. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta »NBK-1« v Metliki

Rečica ob Savinji

810. Sklep k ceni in začetku izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Rečica ob Savinji

Sveti Jurij ob Ščavnici

811. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2021

Trebnje

812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje
813. Sklep o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje
814. Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje

Videm

815. Odlok o razveljavitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti