Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021

Kazalo

804. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2021, stran 2537.

  
Na podlagi drugega odstavka 27. člena, v povezavi s 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) je Občinski svet Občine Dravograd na 15. redni seji dne 25. 2. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2021 
1. člen 
Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2021, znaša 1.331.922,66 EUR, in sicer:
– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 218.809,38 EUR (od tega 218.809,38 EUR za zemljišča (Odkupi: 42.790,00 EUR, Menjave: 176.019,38 EUR) in 0,00 EUR za stavbe in poslovne prostore),
– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 1.113.113,28 EUR (od tega 181.083,98 EUR za zemljišča in 932.029,30 EUR za stavbe in poslovne prostore).
2. člen 
V primeru spremenjenih prostorskih in drugih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2021 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, Občinski svet Občine Dravograd soglaša, da se sklepajo pravni posli z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2021, v skupni vrednosti največ 20 % od vrednosti določene v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2021.
3. člen 
Skupna 20 % vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd v letu 2021, znaša:
– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja največ 43.761,88 EUR (43.761,88 EUR za zemljišča in 0,00 EUR za stavbe in poslovne prostore);
– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem največ 222.622,66 EUR (36.216,80 EUR za zemljišča in 186.405,86 EUR za stavbe in poslovne prostore).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0125/2020
Dravograd, dne 25. februarja 2021
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost