Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021

Kazalo

813. Sklep o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje, stran 2543.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 4. člena Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 44/05 in 52/08) je Občinski svet Občine Trebnje na 15. redni seji dne 10. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje 
1. člen 
S tem sklepom se določa višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje.
2. člen 
Višina enkratnega denarnega prispevka se za novorojenca določi v naslednji višini:
– če je novorojenec prvi otrok, v višini 156,00 EUR;
– če je novorojenec drugi otrok, v višini 208,00 EUR;
– če je novorojenec tretji ali vsak naslednji otrok, v višini 312,00 EUR.
3. člen 
Ta sklep se uporablja v postopkih dodelitve enkratnega denarnega prispevka za novorojence, ki se začnejo od njegove uveljavitve do 31. decembra 2022.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2021-2
Trebnje, dne 10. marca 2021
 
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost