Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021

Kazalo

810. Sklep k ceni in začetku izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Rečica ob Savinji, stran 2541.

  
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), 37. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 50/14) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), na 15. redni seji dne 23. 2. 2021 sprejel
S K L E P 
k ceni in začetku izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Rečica ob Savinji 
1. člen 
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji potrjuje ceno izvajanja javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Rečica ob Savinji, v višini 0,5293 EUR/m3 prodane vode.
Davek na dodano vrednost po stopnji 9,5 % ni zajet v ceni.
2. člen 
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji potrjuje začetek izvajanja javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Rečica ob Savinji, s 1. 9. 2021.
3. člen 
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021-2
Rečica ob Savinji, dne 23. februarja 2021
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 

AAA Zlata odličnost