Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

2723. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za prvega namestnika predsednika računskega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2724. Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov
2725. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci
2726. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T
2727. Uredba o spremembah Uredbe o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena
2728. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pooblastilih pomorščakov

Odloki

2729. Odlok o Programu za izvedbo sanacije prizadetega območja zaradi okoljske nesreče v Občini Hoče - Slivnica
2730. Odlok o določitvi otroških igrišč Vrtca Anice Černejeve, Enota Luna, Ljubljanska cesta 48, Vrtca Zarja, Enota Iskrica, Pucova ulica 3, in Vrtca Tončke Čečeve, Enota Center, Kocenova ulica 10, ter igrišča na Savinjskem nabrežju v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih

Sklepi

2731. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo

MINISTRSTVA

2732. Pravilnik o denarnih povračilih za filmsko in avdiovizualno industrijo
2733. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

SODNI SVET

2734. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2735. Sklep o uporabi Smernic o členu 25 direktive 2011/61/eu (direktiva o UAIS)

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

2736. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti patronažne službe in zdravstvene nege na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Koper

2737. Odlok o določitvi mreže lekarniške dejavnosti na območju Mestne občine Koper
2738. Odlok o spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020
2739. Sklep o preoblikovanju družbe BONIFIKA, podjetje za organizacijo izgradnje in gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o., v javni zavod BONIFIKA in Akt o ustanovitvi javnega zavoda BONIFIKA

Piran

2740. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za parcelo številka 2321/4 k. o. 2632 Sečovlje
2741. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za parcele številka 2186/11, 2186/15, 2186/28, 2187/1 in 2191/4, vse k. o. 2633 Raven

Rogaška Slatina

2745. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

Slovenj Gradec

2742. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec
2746. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN3 MOSG) – spremembe št. 3

Sveti Jurij ob Ščavnici

2743. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021

Žalec

2744. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske Godomlja

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti