Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021

Kazalo

2735. Sklep o uporabi Smernic o členu 25 direktive 2011/61/eu (direktiva o UAIS), stran 8058.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic o členu 25 direktive 2011/61/eu (direktiva o UAIS) 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) izdal Smernice o členu 25 direktive 2011/61/EU (direktiva o UAIS) (v nadaljnjem besedilu: Smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in ESMA.
(3) Namen Smernic je vzpostavitev dosledne, učinkovite in uspešne nadzorniške prakse v okviru Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) ter zagotoviti skupno, enotno in usklajeno uporabo 25. člena Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva UAIS).
(4) Smernice so namenjene pristojnim organom, imenovanim na podlagi Direktive UAIS.
2. člen 
(obseg uporabe Smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom se določa uporaba Smernic v Republiki Sloveniji za Agencijo, kadar ocenjuje sistemsko tveganje, povezano s finančnim vzvodom ali določi omejitve finančnega vzvoda kot to določa 260. člen Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15 in 77/18).
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2021-2
Ljubljana, dne 12. avgusta 2021
EVA 2021-1611-0066
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti