Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2021 z dne 18. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2021 z dne 18. 8. 2021, Kazalo


MINISTRSTVA

2719. Pravilnik o prenehanju uporabe Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode
2720. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
2721. Odredba o sprejemu študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovni sodelavec/Strokovna sodelavka za digitalni marketing

USTAVNO SODIŠČE

2722. Odločba – o ugotovitvi, da sta Zakon o parlamentarni preiskavi in Poslovnik o parlamentarni preiskavi v neskladju z Ustavo, in – o razveljavitvi Akta o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije, kolikor se nanaša na presojo pravilnosti konkretnih odločitev ali ravnanj državnih tožilcev, ki sodijo v okvir državnotožilske funkcije, in ugotavljanje odgovornosti državnih tožilcev za take odločitve ali ravnanja

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

26. Zakon o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze (MASPZS-1)

Ministrstvo za zunanje zadeve

27. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin za Republiko Slovenijo
AAA Zlata odličnost