Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021

Kazalo

2723. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za prvega namestnika predsednika računskega sodišča, stran 8017.

  
Na podlagi prvega odstavka 8. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) objavljam
P O Z I V 
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za prvega namestnika predsednika računskega sodišča 
Predsednik računskega sodišča me je obvestil, da dne 3. februarja 2022 preneha mandat članu računskega sodišča, in sicer prvemu namestniku predsednika računskega sodišča.
Za prvega namestnika predsednika računskega sodišča je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– je strokovnjak na področju, ki je pomembno za izvrševanje pristojnosti računskega sodišča,
– obvlada vsaj en svetovni jezik,
– v štirih letih pred imenovanjem ni bil član Vlade Republike Slovenije.
Predlog možnega kandidata mora biti obrazložen, priložena mora biti pisna izjava predlaganega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Po posredovanju predloga kandidata za prvega namestnika predsednika računskega sodišča državnemu zboru v imenovanje, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Obrazložen predlog za možnega kandidata za prvega namestnika predsednika računskega sodišča s soglasjem kandidata ter zahtevanimi dokazili mora prispeti na naslov Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gp.uprs@up-rs.si najkasneje do ponedeljka, 4. oktobra 2021, do 15.00 ure.
Št. 003-03-6/2021-3
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost