Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

965. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož
966. Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

Odloki

967. Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
968. Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19
969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

Sklepi

970. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi seznama najpomembnejših dogodkov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

971. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2020
972. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2020

OBČINE

Litija

973. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2019

POPRAVKI

974. Tehnični popravek Sklepa o spremembi Sklepa o možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi začasnega izpisa
AAA Zlata odličnost