Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020

Kazalo

974. Tehnični popravek Sklepa o spremembi Sklepa o možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi začasnega izpisa, stran 2387.

  
V Sklepu o spremembi Sklepa o možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi začasnega izpisa, ki je objavljen v Uradnem listu RS št. 61/20, z dne 30. 4. 2020, je bila ugotovljena tehnična napaka, zato na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) Občina Divača objavlja
T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Sklepa o spremembi Sklepa o možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi začasnega izpisa 
Zaradi ugotovljenih tehničnih napak v 1. točki besedila navedenega sklepa se zaradi preglednosti nadomesti celotno besedilo 1. točke, ki na novo glasi:
1. 
Prvi odstavek prve točke Sklepa o možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi začasnega izpisa (Uradni list RS, št. 56/13) se spremeni tako, da glasi:
»Starši otrok, za katere je Občina Divača po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi začasnega izpisa otrok enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in največ dveh mesecev.«
Št. 032-0004/2020-05-1
Divača, dne 4. maja 2020
Županja 
Občine Divača 
Alenka Štrucl Dovgan